Insats 3 Företagsklimat

Tillse att stadens beslut i relevanta frågor innehåller en analys om hur det påverkar näringslivet.
Färgbox

Aktivitet 1 - GENOMFÖRD
Ta fram vägledning för hur påverkan på näringslivet av ett beslut kan belysas i ett TU. 

Kontaktperson
Lars Ekberg, Planeringsledare näringsliv, tillväxt, regional utveckling, Stadsledningskontoret. 

Förväntat utfall
Vägledning publicerad på stadens intranät. 

Färgbox

Aktivitet 2 - GENOMFÖRD
Tillse att alla som skriver TU ska vara uppmärksamma på att när ett ärende har näringslivsrelevans ska man belysa konsekvenserna för näringslivet. 

Kontaktperson
Lars Ekberg, Planeringsledare näringsliv, tillväxt, regional utveckling, Stadsledningskontoret. 

Förväntat utfall
Denna aspekt ska finnas med som en punkt på internutbildning inom ärende-hantering.