Infrastruktur och tillgänglighet

Strategi infrastruktur och tillgänglighet - Göteborg har en fungerande infrastruktur och god tillgänglighet.

Hur ligger vi till?

Här är de insatser och aktiviteter som pågår inom det strategiska området infrastruktur och tillgänglighet.

Diagrammet visar hur många av aktiviteterna som är 25, 50, 75 respektive 100 procent klara. Den 31 december 2021 ska vi bara ha en stapel - allt 100 procent klart.  

infrastruktur_diagram

Kontaktperson infrastruktur och tillgänglighet

John Wedel
Ansvarig infrastruktur och logistik
Arbetsområden: Transporter Infrastruktur Logistik
Visa cookie-information