Insats 1 Infrastruktur och tillgänglighet

Fortsätta utveckla Göteborg som Skandinaviens logistiknav, med Göteborgs Hamn och Göteborg Landvetter Flygplats som centrala hubbar.
Färgbox

Aktivitet 1 
Marknadsföra Göteborg som logistikstad genom Logistics Hub Scandinavia.

Kontaktperson 
Claes Sundmark, vice president Sales and Marketing, Göteborgs Hamn.

Deltar i arbetet  
Swedavia och Business Region Göteborg  

Vårt förväntade utfall
Delta i 4 mässor varav två internationella. Arrangera 4 seminarier.

Färgbox

Aktivitet 2 
Definiera vilket/vilka styrande dokument för godstransporter i staden som behöver tas fram för att Göteborg ska fortsätta utvecklas som Skandinaviens logistiknav.

Kontaktperson 
Irene Claesson, Enhetschef Hållbar mobilitet, Trafikkontoret.

Deltar i arbetet  
Göteborgs Hamn, Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Stadsledningskontoret och Business Region Göteborg  

Vårt förväntade utfall
Beställning från beslutsfattande instanser.