Insats 4 Infrastruktur och tillgänglighet

Stödja omställningen till en smart stad genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter.
Färgbox

Aktivitet 1 
Delta i Virtual Gothenburg Lab och utveckla metoder för trafikplanering i stadens digitala tvilling.

Kontaktperson 
Fredrik Larsson, enhetschef Analys, Trafikkontoret. 

Deltar i arbetet  
Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Hamn och Parkeringsbolaget. 

Vårt förväntade utfall
Utvecklade metoder för visualisering av flöden i 3D vid två geografiska platser.

Färgbox

Aktivitet 2 
Delta i och etablera nya utvecklingsprojekt och samarbeten inom området uppkopplade och självkörande fordon för att utveckla, effektivisera och förbättra väghållar- och fordonstjänster.

Kontaktperson 
Fredrik Larsson, enhetschef Analys, Trafikkontoret. 

Deltar i arbetet  
Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Hamn, Parkeringsbolaget och Business Region Göteborg.  

Vårt förväntade utfall
Två-tre (2-3) projekt etableras och kommuniceras i Göteborg.

Färgbox

Aktivitet 3 
Ta fram arbetssätt där näringsliv och det offentliga samarbetar för insamling av data avseende flöden för gods- och persontrafik, oavsett trafikslag.

Kontaktperson 
Fredrik Larsson, enhetschef Analys, Trafikkontoret. 

Deltar i arbetet  
Göteborgs Hamn, Parkeringsbolaget och Business Region Göteborg.  

Vårt förväntade utfall
Etablerade arbetssätt.

 

Insats 1

Beskrivning av insats...

100%

Delta i Virtual Gothenburg Lab och utveckla metoder för trafikplanering i stadens digitala tvilling.

75%

Delta i och etablera nya utvecklingsprojekt och samarbeten inom området uppkopplade och självkörande fordon för att utveckla, effektivisera och förbättra väghållar- och fordonstjänster.

50%

Ta fram arbetssätt där näringsliv och det offentliga samarbetar för insamling av data avseende flöden för gods- och persontrafik, oavsett trafikslag.

0%

Ta fram arbetssätt där näringsliv och det offentliga samarbetar för insamling av data avseende flöden för gods- och persontrafik, oavsett trafikslag.