Innovationskraft

Strategi innovationskraft - Göteborg stärker näringslivets förutsättningar för innovation. 

Hur ligger vi till?

Här är de insatser och aktiviteter som pågår inom det strategiska området innovationskraft.

Diagrammet visar hur många av aktiviteterna som är 25, 50, 75 respektive 100 procent klara. Den 31 december 2021 ska vi bara ha en stapel - allt 100 procent klart.   

innovationskraft_diagram

Kontaktperson innovationskraft

Lars Bern
Gruppchef transporter och fordon
Arbetsområden: Fordonsindustri Transportindustri Innovationsutveckling
Visa cookie-information