Insats 1 Innovationskraft

Initiera, utveckla och samordna klusterinitiativ och strategiska samverkansprojekt där kompetenser korsbefruktas.
Foto: RISE

                        

Färgbox

Aktivitet 1
Stärka samarbetet mellan de tre Science Parks för att få hit investeringar. 

Kontaktperson
Andreas Göthberg, Gruppchef FDI på Business Region Göteborg

Deltar i arbetet  
Lindholmen Science Park AB, Sahlgrenska Science Park AB och Johanneberg Science Park AB 

Förväntat utfall
30 etableringar/investeringar. 

Färgbox

Aktivitet 2
Stärka det tvärfunktionella samarbetet mellan kluster för att attrahera internationella aktörer att delta i samarbetet. 

Kontaktperson
Maria Strömberg, chef, kluster och innovation på Business Region Göteborg

Deltar i arbetet
Lindholmen Science Park AB, Sahlgrenska Science Park AB, Johanneberg Science Park AB och Kulturförvaltningen 

Förväntat utfall
Tio internationella aktörer deltar i innovations-projekt/testbäddar (även filme-etab.) 

Färgbox

Aktivitet 3
Etablera samverkansprojekt med syfte att effektivisera vården i regionen. 

Kontaktperson
Sahlgrenska Science Park AB.

Samverkansparter
Johanneberg Science Park AB, Business Region Göteborg, berörda förvaltningar och bolag i staden samt Västra Götalandsregionen 

Förväntat utfall
Etablerade samverkansinitiativ.

Färgbox

Aktivitet 4 
Stärka och korsbefrukta klusterinitiativ med fokus på: artificiell intelligens, elektrifierad och uppkopplad stad, cirkularitet och delningsekonomi, digitalisering av välfärdssektorn, hållbar stadsutveckling och fossilfri mobilitet. 

Kontaktperson
Maria Strömberg, chef, kluster och innovation på Business Region Göteborg

Deltar i arbetet
Lindholmen Science Park AB, Sahlgrenska Science Park AB, Johanneberg Science Park AB och berörda förvaltningar och bolag i staden.  

Förväntat utfall
Antal klusterinitiativ där näringsliv, akademi och staden ingår.