Insats 3 Innovationskraft

Stärka Göteborgs position som den innovativa motorn i svensk industri.
Foto: RISE
Färgbox

Aktivitet 1
Kommunicera Göteborg som den innovativa motorn i svensk industri genom att utgå ifrån Sveriges nyindustrialiseringsstrategi. 

Kontaktperson
Maria Strömberg, chef, kluster och innovation på Business Region Göteborg

Deltar i arbetet
Lindholmen Science Park AB, Sahlgrenska Science Park AB och Johanneberg Science Park AB. 

Förväntat utfall
Antal artiklar i media internationellt/nationellt samt Antal förfrågningar. 

Färgbox

Aktivitet 2 
Mäta, följa upp och kommunicera förändringar i FoU inom regionens större kluster. 

Kontaktperson
Maria Strömberg, chef, kluster och innovation på Business Region Göteborg

Deltar i arbetet
Lindholmen Science Park AB, Sahlgrenska Science Park AB och Johanneberg Science Park AB. 

Förväntat utfall
FoU-investeringar från privat, akademisk och offentlig sektor.