Insats 4 Innovationskraft

Satsa aktivt på kreativa näringar (KKN) som katalysator för innovation.
Foto: RISE
Färgbox

Aktivitet 1 
Sammanställa samt synliggöra hur stödsystemen till KKN ser ut för att kunna agera som katalysatorer för innovation. 

Kontaktperson
Kulturförvaltningen

Deltar i arbetet
Business Region Göteborg och Västra Götalandsregionen  

Förväntat utfall
Genomfört

Färgbox

Aktivitet 2 
Synliggöra KKN:s potential för innovationsprocesser. 

Kontaktperson
Rasmus Heyman, områdesansvarig kulturella och kreativa näringar på Business Region Göteborg

Deltar i arbetet  
Kulturförvaltningen 

Förväntat utfall
Genomfört med kontinuerlig process. 

Färgbox

Aktivitet 3
Genomföra projekt med masterstudenter från konstnärliga fakulteten som går in i företag/verksamheter för att bidra till innovation.

Kontaktperson
Rasmus Heyman, områdesansvarig kulturella och kreativa näringar på Business Region Göteborg

Deltar i arbetet  
Göteborgs Universitet

Förväntat utfall
Sex projekt genomförda där NKI hos kreatör samt värdföretag är lägst 70. 

Färgbox

Aktivitet 4
Genomföra innovationslabb som relaterar till samhällsutmaningar.

Kontaktperson
Rasmus Heyman, områdesansvarig kulturella och kreativa näringar på Business Region Göteborg

Deltar i arbetet  
Lindholmen Science Park AB, Sahlgrenska Science Park AB, Johanneberg Science Park AB samt berörda bolag och förvaltningar. 

Förväntat utfall
10 labb genomförda som lett till samarbeten utifrån definierade samhällsutmaningar mellan företag inom KKN och andra branscher.

Färgbox

Aktivitet 5
Etablera gränsöverskridande möten med koppling till innovation.

Kontaktperson
Rasmus Heyman, områdesansvarig kulturella och kreativa näringar på Business Region Göteborg

Deltar i arbetet  
Lindholmen Science Park AB, Sahlgrenska Science Park AB, Johanneberg Science Park AB samt kulturförvaltningen. 

Förväntat utfall
10 arrangemang som inkluderar KKN samt andra branscher.