Insats 2 Kompetensförsörjning

Utveckla relevanta utbildningar som arbetslivet efterfrågar på alla nivåer.
Färgbox

Aktivitet 1 
Säkerställa att de branschvisa kompetensråden bidrar till relevanta utbildningar och att ett systematiskt arbetssätt implementeras från grundskola till akademin. 

Kontaktperson 
Johanna Redelius, enhetschef på Göteborgsregionen

Deltar i arbetet
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Utbildningsförvaltningen, Göteborgsregionen, Arbetsförmedlingen, Göteborgs Universitet och Chalmers 

Förväntat utfall
Ett kvalitetssäkrat och systematiskt arbetssätt är på plats. 

Färgbox

Aktivitet 2 
Etablera en process där YH-väst stärker sin marknadsföring av utbildningsformen mot branscher/företag samt intensifiera påverkansarbetet för fler beviljade platser i efterfrågade branscher. 

Kontaktperson 
Nicklas Simonsson, arbetsmarknadsstrateg på Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Deltar i arbetet
Utbildningsförvaltningen, YH-västs medlemmar och Göteborgsregionen 

Förväntat utfall
Andel beviljade ansökningar ska öka i Västra Sverige i relation till övriga regioner. 

Färgbox

Aktivitet 3 
Systematisera metoden Flexication, (antagning, planering, validering m.m.), samt identifiera nya branscher där Flexication kan bidra. 

Kontaktperson 
John Harming, planeringsledare på Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Deltar i arbetet
Utbildningsförvaltningen, YH-västs medlemmar och Göteborgsregionen 

Förväntat utfall
Definierad och kvalitetssäkrad process av Flexication. Identifierat 3 – 5 nya branschinriktningar. 

Färgbox

Aktivitet 4 
Erbjuda Göteborgs stads stegkoncept till fler målgrupper, utöver befintliga, genom breddad rekrytering samt utifrån marknadens behov verka för fler branscher och yrkesinriktningar. 

Kontaktperson 
Nicklas Simonsson, arbetsmarknadsstrateg på Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Deltar i arbetet
Utbildningsförvaltningen, YH-västs medlemmar och Göteborgsregionen 

Förväntat utfall
Fem ytterligare branschinriktningar tar del av konceptet.