Insats 4 Kompetensförsörjning

Utveckla möjligheten till fortbildning och kontinuerligt lärande på arbetsplatsen.
Färgbox

Aktivitet 1 
Utveckla antagningsprocessen, så att fler anställda vill och kan tillgodogöra sig utbildningar och insatser. 

Kontaktperson 
Amanda Waldem, planeringsledare på Arbetsmarknad och vuxenutbildning, amanda.waldem@arbvux.goteborg.se 

Deltar i arbetet
Göteborgsregionen 

Förväntat utfall
Definierad och utvecklad mottagar- och antagnings-process. 

Färgbox

Aktivitet 2 
Paketera och erbjuda kompetensverktyg till SME samt vägledning till befintliga medarbetare. 

Kontaktperson 
Ywonne Genberg, företagsrådgivare på Business Region Göteborg

Deltar i arbetet  
Arbetsmarknad och vuxenutbildning 

Förväntat utfall
200 företag har använt verktygen och 100 medarbetare har använt vägledningen. 

Färgbox

Aktivitet 3 
Ta fram utbildningar och metoder som möter marknadens behov av innehåll och flexibilitet. 

Kontaktperson 
Nicklas Simonsson, arbetsmarknadsstrateg på Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Deltar i arbetet  
Business Region Göteborg, Utbildningsförvaltningen och Göteborgsregionen 

Förväntat utfall
3 nya/reviderade utbildningar och metoder framtagna.

Färgbox

Aktivitet 4 
Systematisera metoden Flexication, (antagning, planering, validering m.m.) och identifiera nya branscher där den kan bidra till befintliga medarbetare. 

Kontaktperson 
John Harming, planeringsledare på Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Deltar i arbetet
Utbildningsförvaltningen, Göteborgsregionen, YH-väst, Göteborgs universitet och Chalmers 

Förväntat utfall
Definierad och kvalitetssäkrad process av Flexication. Identifierat 3 – 5 nya branschinriktningar.