Insats 6 Kompetensförsörjning

Satsa aktivt på att attrahera internationell kompetens och stödja initiativ som stärker den internationella gemenskapen (internationella communityn) i staden.
Färgbox

Aktivitet 1 
Ta fram och implementera en plan som möter efterfrågan av förskole/skolverksamhet på engelska och som främst riktar sig till familjer som flyttat hit från andra länder för att jobba. 

Kontaktperson 
Helen Bairu, etableringsrådgivare på Business Region Göteborg

Deltar i arbetet  
Grundskoleförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Internationella förskolorna och skolorna 

Förväntat utfall
Pågående. Framtagen och implementerad plan. 

Färgbox

Aktivitet 2 
Ta fram och implementera en plan för samarbete mellan olika aktörer för att skapa möjligheter för internationell kompetens att möta svenskar utifrån sina intressen och för ökad integrationen. 

Kontaktperson 
Helen Bairu, etableringsrådgivare på Business Region Göteborg

Deltar i arbetet
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Social resursförvaltning, Göteborgs universitet och Chalmers 

Förväntat utfall
Pågående. Framtagen och implementerad plan. 

Färgbox

Aktivitet 3 
Utveckla en effektiv och tydlig valideringsprocess av medföljandes kompetenser samt nödvändig kompletteringsutbildning med fokus på bristyrken. 

Kontaktperson 
Helen Bairu, etableringsrådgivare på Business Region Göteborg

Deltar i arbetet  
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Utbildningsförvaltningen, Göteborgsregionen, Göteborgs universitet och Chalmers 

Förväntat utfall
Planderad. Synkning med Insats 5, aktivitet 2. 

Färgbox

Aktivitet 4 
Säkerställa och utveckla stadens roll och medverkan i, samt finansiering av ett internationellt center. 

Kontaktperson 
Helen Bairu, etableringsrådgivare på Business Region Göteborg

Deltar i arbetet
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Social resursförvaltning och Kontaktcenter 

Förväntat utfall
Pågående. Implementerat första versionen, 2020 Q1. 

Färgbox

Aktivitet 5 
Ta fram och implementera en plan för hur vi kan matcha utländsk arbetskraft som vill flytta hit och arbeta och branscher med kompetensbehov. 

Kontaktperson 
Helen Bairu, etableringsrådgivare på Business Region Göteborg

Deltar i arbetet
Arbetsmarknad och vuxenutbildning  

Förväntat utfall
Planderad. Framtagen och implementerad plan.