Kompetensförsörjning

Strategi kompetensförsörjning - Göteborg tillvaratar och attraherar kompetens.

Insatser & aktiviteter

Insatserna nedan ska leda till att vi når målet om att vara en av de storstadsregioner i Europa som är bäst på att tillvarata kompetens och attrahera talang, vilket också leder till lägre arbetslöshet.

kompetens_näsp.jpg

Kontaktperson kompetensförsörjning

Anna-Lena Johansson
Verksamhetsstrateg
Arbetsområden: Kompetensförsörjning Regionalt samarbete
Visa cookie-information