Kompetensförsörjning

Strategi kompetensförsörjning - Göteborg tillvaratar och attraherar kompetens.

Hur ligger vi till?

Här är de insatser och aktiviteter som pågår inom det strategiska området kompetensförsörjning.

Diagrammet visar hur många av aktiviteterna som är 25, 50, 75 respektive 100 procent klara. Den 31 december 2021 ska vi bara ha en stapel - allt 100 procent klart.   

kompetens_stapel.png

Kontaktperson kompetensförsörjning

Anna-Lena Johansson
Verksamhetsstrateg
Arbetsområden: Kompetensförsörjning Regionalt samarbete
Visa cookie-information