Markberedskap och fysisk planering

Strategi markberedskap och fysisk planering - Göteborg erbjuder bra lokaler och verksamhetsmark i rätt lägen. 

Insatser & aktiviteter

Insatserna nedan ska leda till att vi når målet om att vara en av de storstadsregioner i Europa som erbjuder bäst förutsättningar för en hög och hållbar tillväxt vilket också leder till en utvidgad arbetsmarknad med minskad miljöpåverkan.

Procentantalet i bilden anger hur långt vi har kommit med respektive aktivitet. 

markberedskap_näsp

Insats 3

Utarbeta ändamålsenliga detaljplaner som fungerar för ett föränderligt näringsliv, möjliggör snabbare etableringar och skapar förutsättningar för att arbeta nytänkande med stadens rum.

Kontaktperson markberedskap och fysisk planering

Pär Abrahamsson
Näringslivsutvecklare
Arbetsområden: Stadsutveckling
Visa cookie-information