Insats 1 Markberedskap och fysisk planering

Bedriva en mark- och lokalförsörjning med insikt om näringslivets etablerings- och expansionsbehov.
Färgbox

Aktivitet 1 
Definiera och initiera en samverkansprocess för kunskapsuppbyggnad och analys av näringslivets behov med koppling till planering av mark och lokaler. 

​​​Kontaktperson 
Pär Abrahamsson, näringslivsutvecklare stadsutveckling på Business Region Göteborg

Deltar i arbetet  
Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs Hamn, Trafikkontoret, Higab, Framtiden  

Förväntat utfall 
En samverkansprocess är definierad och implementerad. 

Färgbox

Aktivitet 2 
Utveckla intern metod på SBK för möjlighet till uppföljning och sammanställning av pågående planering för olika kategorier. 

Kontaktperson 
Anna Noring Hantin, näringslivsplanerare strategiska avdelningen Stadsbyggnadskontoret

Deltar i arbetet
TBA

Förväntat utfall 
Metoden är utvecklad. 

Färgbox

Aktivitet 3 
Genomföra kontinuerliga dialoger med kranskommunerna inom GR angående verksamhetsmark. 

​​​Kontaktperson 
Pär Abrahamsson, näringslivsutvecklare stadsutveckling på Business Region Göteborg

Deltar i arbetet  
TBA

Förväntat utfall  
Årliga dialoger genomförda. 

Färgbox

Aktivitet 4 
Koppla samman det regionala samhällsbyggnadschefs-nätverket (GR) och näringslivschefsnätverket (BRG). 

​​​Kontaktperson 
Pär Abrahamsson, näringslivsutvecklare stadsutveckling på Business Region Göteborg

Deltar i arbetet
Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret och Trafikkontoret  

Förväntat utfall 
Etablerad form för samverkan och kunskapsuppbyggnad.