Insats 3 Markberedskap och fysisk planering

Utarbeta ändamålsenliga detaljplaner som fungerar för ett föränderligt näringsliv, möjliggör snabbare etableringar och skapar förutsättningar för att arbeta nytänkande med stadens rum.

Aktivitet 1 
Utveckla näringslivsutskottet på stadsbyggnadskontoret. 

Kontaktperson 
Anna Noring Hantin, näringslivsplanerare strategiska avdelningen Stadsbyggnadskontoret

Deltar i arbetet  

Förväntat utfall 
Fyra möten/år.  

Aktivitet 2 
I framtagandet av nya detaljplaner för verksamheter ska näringslivets behov av flexibilitet på kort och lång sikt beaktas. 

Kontaktperson 
Anna Noring Hantin, näringslivsplanerare strategiska avdelningen Stadsbyggnadskontoret

Deltar i arbetet   
Business Region Göteborg, Fastighetskontoret, Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs Hamn, Trafikkontoret, Higab och Framtiden 

Förväntat utfall 
Årliga utbildningsinsatser (PBL) på kontoret. 

Aktivitet 3 
Utveckla metod/process för näringslivskonsekvensanalys för kontorets planering i tidiga skeden. 

Kontaktperson 
Anna Noring Hantin, näringslivsplanerare strategiska avdelningen Stadsbyggnadskontoret

Deltar i arbetet 
Business Region Göteborg, Fastighetskontoret, Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs Hamn, Trafikkontoret, Higab, Framtiden och Stadsledningskontoret 

Förväntat utfall 
Metoden är utvecklad.