En hållbar region

Göteborgsregionen har höga ambitioner kring hållbarhet - både klimatmässig och social. Den omställning vi står inför innebär stora utmaningar men samtidigt också spännande affärsmöjligheter för alla som väljer att hänga med. Välkommen till en hållbar region!

Flygfoto från Lerum, stenbro över Sävelången, brygga med människor i dis

Vi har en lång tradition av hållbara investeringar, vi har ett starkt cleantech kluster i regionen och just nu pågår ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Skandinavien - självklart med hållbarhetsprofil. 

Redan på 50-talet investerade Göteborg i fjärrvärme, ett system baserat på förnyelsebara energikällor och spillvärme, det här har bidragit till dramatiska sänkningar av växthusgasutsläpp i Göteborg, men även i hela Sverige. Våra styrkeområden är förnybar energi, sophantering, gröna transporter och hållbar stadsutveckling. 

Lyssna på näringslivet

Vad görs för klimatet i Göteborgsregionen? I podden Business Göteborg finns det flera avsnitt som diskuterar klimat och hållbarhet ur flera olika perspektiv. Här bjuder vi på "Klimatet och den gröna omställningen"

Lyssna på podden hos Spotify
hexagon som mikrofon med Business Göteborg skrivet i

Hållbara erbjudanden

Här har vi några av våra mest spännande erbjudanden med hållbarhetsfokus. Ytterligare några anledningar varför Göteborgsregionen är det främsta etableringsalternativet.

Kollage av testbäddsmiljöer

Testbäddar

Testbäddar är miljöer som driver innovation. I samverkan med andra aktörer ges möjlighet att testa och utveckla nya tekniker, tjänster, idéer eller arbetssätt.

Regionens testbäddar
Gothenburg Green City Zone karta

Framtidens transportsystem

Delta i samarbetet för att skapa innovativa transportlösningar till framtidens städer. Välkommen att bli en del av Gothenburg Green City Zone.

Läs mer om initiativet
Åktur med den tysta och avgasfria bussen linje 55 besök från chile med Green Gothenburg

Green Gothenburg

Nyfiken på Göteborgsregionens hållbara systemlösningar? Projektet Green Gothenburg arrangerar studiebesök för beslutsfattare från hela världen.

Läs mer eller boka besök

Kontakta oss gärna

Eva-Lena Albihn
Vice vd och hållbarhetschef
Arbetsområden: Företagsledning Näringslivsutveckling Hållbarhet
Joel Görsch
Etableringsrådgivare
Arbetsområden: Fordonsindustri Miljöteknik