Visa i PDF format

Hållbarhetshjulet – för dig som vill jobba lönsamt med hållbarhet

Hållbarhetshjulet är en workshopserie i tre delar där vi arbetar igenom varför, vad och hur ni kan påbörja och utveckla ert hållbarhetsarbete. Här får ni konkreta tips och inspiration samt möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företagare med liknande mål. 

Hållbarhetshjulet

För vem?

Hållbarhetshjulet riktar sig till små och medelstora företag som önskar jobba strategiskt med hållbarhet för att öka sin affärsnytta. Workshopserien består av tre träffar tillsammans med andra företagare samt individuell rådgivning efteråt. Vid mötena utbyter vi kunskaper och erfarenheter under ledning av skickliga workshopledare.

Handlingsplaner och mål

I seriens tre delar kommer vi att fokusera på hur hållbarhetsarbetet kan förankras konkret i er verksamhet. Ni får hjälp att se vad ni redan gör och att arbeta fram handlingsplaner och mål för att hitta ert sätt att arbeta mer hållbart i det dagliga arbetet. Det handlar inte om att skapa en strategi för hållbarhet utan att arbeta fram en hållbar strategi för hela företaget.

Nästa omgång av Hållbarhetshjulet startar den 8 november

Hållbarhet är både roligt och givande för affärerna. Under diskussioner och praktikfall får vi fram konkreta områden för just ditt hållbarhetsarbete
Maria Djupström, workshopledare och affärsutvecklare

Innehåll: 

  • Varför hållbarhet? Introduktion och inspiration. Kort historik, hitta drivkrafter och möjligheter inom hållbarhetsområdet.
  • Vad gör vi idag? Nulägesanalys där vi ser över lednings-, budget- och styrelsearbetet.
  • Komma igång. Tips på hur du kan konkretisera
  • Hur arbetar vi vidare? Hitta ert sätt att arbeta med hållbarhet i vardagen.

Omfattning och kostnad: 

Pris: Hela workshopserien (introduktion inkl 2 halvdagsworkshops + 1 timme rådgivning):
2,400 kr* för 1 deltagare. 2,995 kr* för 2 deltagare från samma företag.

Vår rekommendation är att gå två från samma företag för bättre effekt och enklare implementering i företaget.

Hållbarhetshjulet | 3 workshoptillfällen, inklusive 1 timma individuell rådgivning.

*exkl. moms


 

Träffarna planeras att hållas fysiskt men vi anpassar oss efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och upplägget kan komma att ändras.

Analysera nuläget och sätt riktningen framåt

Du får chans att konkretisera ditt hållbarhetsarbete och arbeta praktiskt med:
 

  • Hållbarhetsanalys – hur påverkar vi människor, samhället och miljön?
  • Väsentlighetsanalys – ingen kan göra allt, men alla kan göra något.
Vi hade inte jobbat något större med hållbarhet i vårt företag innan. Utbildningen skulle bli en uppstart för att börja jobba mer med den frågan i företaget framåt. Och det blev bra tycker jag, nu har vi fått mer information och ideér på hur och vad vi skall fokusera på i vårt kommande Hållbarhetsarbete
Jenny Möller, Financial Manager Precimeter
Christer Olsson om Jaget för laget – ledarseminarium med julavslutning för företagare i tillväxtprogrammet
EVENEMANG

Jaget för laget – ledarseminarium med julavslutning!

8 december 2022, 15:30
Läs mer och anmäl dig här

Bakgrund:

Hållbarhetshjulet är en del av vårt arbete med sikte mot de globala målen i Agenda 2030. 

Business Region Göteborg har länge jobbat med hållbarhet främst kopplat till den miljömässiga dimensionen. Våren 2020 bestämde vi oss för att ta det ett steg längre, genom att inkludera Agenda 2030 i våra styrande dokument. Det innebär att våra insatser för näringslivets affärsmöjligheter och innovationsprocesser ska ta utgångspunkt i Agenda 2030.

Vill du veta mer? Kontakta mig:

Maria Lindström
Näringslivsutvecklare
Arbetsområden: Affärsutveckling Kompetensförsörjning Hållbarhet
Visa i PDF format