Göteborgs hamninlopp med kranen och amerikaskjulet

Tillsammans med oss kan du bli del av något större

Det är du som har idén – vi hjälper dig med kunskaper och kontakter som gör att ditt företag kan utvecklas och växa. Med hjälp av oss kan du förverkliga dina visioner och ge din idé ytterligare flygkraft, såväl här i regionen och Sverige som ute i världen, nu och i framtiden. Tillsammans med oss kan du bli del av något större.

Utveckla din affär genom rätt samarbete

Vi tror att innovation uppstår när vi blandar kompetens från olika branscher, yrkesroller och ansvarsområden. Därför hjälper vi företag att utöka sitt nätverk, testa sina idéer och utveckla framtidens innovativa och hållbara lösningar.

Innovationslabb

Vad kan vi göra för dig?

Business Region Göteborg har en rad erbjudanden till dig som vill hitta rätt samarbete och utveckla framtidens innovativa och hållbara lösningar

Evenemangsstråket Göteborg

Gothenburg Green City Zone

Vi testar framtidens transportsystem. Här och nu.

Gothenburg Green City Zone
Byggkranar med sol i bakgrunden

Gothenburg Climate Partnership

Hjälper dig med klimatomställningar som är för stora att lösa på egen hand.

Gothenburg Climate Partnership
Åktur med den tysta och avgasfria bussen linje 55 besök från chile med Green Gothenburg

Export av hållbara lösningar

Matchar dina lösningar för hållbara och smarta städer med internationella kunder och beslutsfattare.

Export av hållbara lösningar
En elbuss lämnar sin inomhushållplats

Elektrifiering

Hjälper dig att bli en del av stadens stora omställning till ett elektrifierat transportsystem.

Omställning till elektrifierat transportsystem
Göteborgs hamn

Innovationsutveckling

Ta din idé vidare med oss som bollplank.

Innovationsutveckling
Kuggen och Navet, två byggnader ute på Lindholmen

Testbäddar

Utveckla, testa och skala upp din lösning tillsammans med andra.

Testbäddar
Samtal i korridoren

Nätverk och mötesplatser

Utöka dina kontakter och utveckla din affär.

Nätverk och mötesplatser

Vi stärker regionens kluster

Kluster gör det möjligt för företag att vara mer innovativa än de skulle vara på egen hand

Business Region Göteborg verkar för Göteborgsregionens tillväxt genom att stimulera framväxten av innovativ samverkan genom kluster. Kontakta oss gärna om du är nyfiken på hur vi jobbar, vilka metoder vi använder eller vilka klustersamarbeten som är aktuella. 

Så jobbar vi för klusterutveckling i regionen
Klustermodellen

Våra event

Vi anordnar kunskapshöjande seminarier, forum, event och mötesplatser för samtal, samverkan och utveckling.

Se fler event
Kontakta oss gärna
Maria Strömberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovation Miljöteknik
Linda Emilsson
Chef Internationalisering
Arbetsområden: EU program Studiebesök Internationalisering
Rasmus Heyman
Gruppchef Kulturella och kreativa näringar
Arbetsområden: Kulturella och kreativa näringar Exportutveckling Internationalisering