Klusterutveckling - din genväg till tillväxt

Vi hjälper dig så att din verksamhet kan få möjlighet att växa. I vår växande region finns utmaningar som kan omvandlas till möjligheter för ditt företag. Vi bygger broar och banar väg för nya etableringar, bättre lönsamhet för ditt företag och ökad tillväxt i regionen. Kanske har vi redan hjälpt ditt företag utan att du tänkt på det?

Med dig som företagare i fokus förmedlar vi kunskap och kontakter inom och mellan branscher så att du får förutsättningar att utveckla ditt företag. Vi kan koppla ihop dig med rätt partner oavsett om det gäller näringsliv, akademi, offentliga aktörer eller politiker.

Göteborg är en region i tillväxt som erbjuder många möjligheter. Vi hjälper dig att få fart på din verksamhet. Vi bygger broar, banar väg för nya etableringar och bidrar till en ökad tillväxt i regionen. Kanske har vi redan hjälpt ditt företag utan att du tänkt på det? 

Vi sammanför dig med nya företagskontakter och samarbetspartners

Vi hjälper dig när du vill öka din samverkan med aktörer i näringslivet, politiken och akademin. Här hittar du relevanta nätverk och mötesplatser för samtal, samverkan och utveckling. 

Hållbarhet - ekologisk och social

Har ditt företag insett att den egna affären blir starkare med en starkare hållbarhetsprofil? Vill ni göra skillnad för klimatet? Då finns Gothenburg Climate Partnership - ett samarbete mellan näringslivet i Göteborgsregionen och Göteborgs Stad som arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkan.

Har ditt företag insett att ni behöver en hållbar affärsstrategi med fokus på social hållbarhet? Vi hjälper ditt företag att utveckla sina idéer kring socialt ansvar och vi skapar mötesplatser för att diskutera hur man jobbar med social hållbarhet. Tillsammans river vi murarna är ett initiativ där vi gör det enkelt för dig som företagare att arbeta med social hållbarhet. Vi har kontakterna och kunskapen och hjälper er att komma igång

Vi stödjer dig i ditt innovationsarbete

Innovationer skapar långsiktig tillväxt och arbetstillfällen. Om ditt företag vill medverka till innovationsutvecklingen i Göteborgsregionen, har vi flera intressanta mötesplatser och nätverk för dig.  
Här finns många aktörer som jobbar innovationsfrämjande. Om du har en innovation eller en innovativ idé men inte vet vart du ska vända dig för vidare utveckling, så kontakta oss på Business Region Göteborg så lotsar vi dig rätt. Här hittar du de samarbetspartners och innovationsaktörer som du kan behöva.

Har du idéer när det gäller appar som kräver data från energisystemen, trafiken eller miljön? Då kan hjälpa dig att se vilka möjligheter som finns att ta del av Göteborgs Stads fysiska och digitala infrastruktur. Här hittar du testbäddar som kan vara aktuella. 

Business Region Göteborgs innovationslabb är en plattform för innovation med kraft från kreatörer. Här sammanför vi kreatörer med industri, handel och offentlig sektor för att skapa nya företag, produkter eller tjänster med utgångspunkt i en gemensam frågeställning. 

Innovationscoaching, som det europeiska affärsnätverket Enterprise Europe Network (EEN) tillhandahåller, är ett ovärderligt stöd i arbetet med att utveckla och lansera nya tjänster, produkter och processer som klarar framtidens utmaningar.

Vi guidar dig till finansiering och kapital

Vi arbetar tillsammans med flera aktörer som erbjuder olika typer av finansieringsstöd. Via det europeiska affärsnätverket Enterprise Europe Network (EEN) kan vi kostnadsfritt hjälpa dig med information och råd i frågor kring EU-finansiering.
Vi hjälper företag att attrahera investeringar och exportera hållbara produkter och tjänster genom att sätta dem i kontakt med delegationer på besök i regionen. Vi samlar detta erbjudande i vår verksamhet Green Gothenburg
Här hittar du fler möjligheter till finansiering >>

Göteborg med Eriksbergskranen och sjömanshustrun i bakgrunden
Göteborgsvy

Din språngbräda ut i världen

Har du ett bra lokalt affärsnätverk, men saknar internationella kontakter? För SME-företag har vi ett flertal erbjudande när det gäller att göra internationella affärer. Det kan till exempel handla om matchmaking med beslutsfattare och potentiella kunder i delegationer som bjudits in av Green Gothenburg eller att själva arrangera delegationsresor till städer, regioner eller kluster som vi samverkar med.

Business Region Göteborg är värd för den västsvenska delen av affärsnätverket Enterprise Europe Network, EEN som omfattar de flesta branscher och finns i fler än 60 länder över hela världen. Via detta affärsnätverk kan vi ge råd i frågor som rör internationalisering samt matcha dig med kvalificerade affärskontakter och samarbetspartners inom EU.

Som aktör initierar och deltar vi i transnationella samarbeten, och nätverk och mötesplatser där vi skapar internationella affärsmöjligheter och kundkontakter för dig som företagare i regionen.

Vi finns också på plats i Bryssel, på Göteborgs Stads Brysselkontor och kan därmed guida dig till rätt kontakter i Bryssel.

Vi öppnar dörrar till forskningen

Vi hjälper dig med kontakterna du behöver, driver strategiska samverkansinitiativ och har koll på mötesplatser där du kan träffa representanter från forskning, akademi och institut. Ett exempel på detta är Göteborgsregionens testbäddar

Tillsammans med Göteborgs universitet, Chalmers och RISE driver vi Testbädd Göteborg - en långsiktig satsning för att utveckla testbäddsmiljöer i regionen, så att du som företagare snabbare ska kunna utveckla, testa och marknadsintroducera dina produkter eller tjänster. 

Vi hjälper din bransch att få rätt kompetens

Berätta för oss om dina framtida behov så ser vi till att relevanta utbildningsaktörer får del av informationen. 
Vi arbetar tillsammans med Göteborgsregionen i branschvisa kompetensråd, för att på bästa sätt stödja branschernas försörjning av rätt kompetens. Nu och i framtiden.

Vill du veta mer om regionens starka kluster? 
Ta del av våra klusterkartläggningar.

Så om du vill utforska ditt företags utvecklingspotential eller kanske har en idé och behöver stöd för att komma vidare - hör av dig till oss så hjälper vi dig att lägga pusslet. Vi kan regionens näringsliv och våra aktiviteter och nätverk formas efter de behov som regionens företag har. 

Välkommen!

Kontakta oss gärna

Maria Strömberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovation Miljöteknik
Visa cookie-information