Gothenburg Climate Partnership

Gothenburg Climate Partnership (GCP) är ett långsiktigt och aktivt samarbete mellan näringslivet i Göteborgsregionen och Göteborgs Stad för att minska vår klimatpåverkan. Här sammanför vi regionens miljökompetens i mätbara, handfasta projekt med fokus på klimatnytta. 

GCP

Effektiva projekt för bättre klimat 

Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad har som mål har som mål att vara fossilt oberoende år 2030 och står inför stora utmaningar på klimatområdet. Ett historiskt utvecklingssprång väntar och både invånare och företag kommer att påverkas. Att delta i Gothenburg Climate Partnership är att möta utmaningarna i ett aktivt samarbete mellan näringsliv och stad, genom projekt som ger mätbar positiv effekt för klimatet.   

Nytta för staden och näringslivet 

Företagen i Gothenburg Climate Partnership är företag som vill göra skillnad, som insett att den egna affären blir mer lönsam med en starkare hållbarhetsprofil. I GCP kan vi uträtta saker som ett enskilt företag inte klarar själv, men som blir möjliga genom samarbete och samverkan. GCP vill samla Göteborgsregionens starkaste miljökompetens från såväl näringsliv, akademi och ideella organisationer som från aktörer inom Göteborgs Stad. 

Initiativ från staden som styrs av näringslivets behov 

Uppdraget att starta klimatsamarbetet kommer från Göteborgs Stad, men staden är bara en av flera aktörer. Det är näringslivet i Göteborgsregionen som är huvudsaklig målgrupp och samarbetspartner. GCP driver verksamheten utifrån de medverkande företagens behov. 

Gothenburg Climate Partnership är en neutral plattform för processhantering, kommunikation, support och konsekvensanalys i projekten. GCP samordnar dem med andra program och initiativ i staden och regionen samt sammanför lämpliga aktörer inom staden med respektive projekt. 

Är du nyfiken och vill veta mer? Har du redan en utmaning du tror skulle passa för ett projekt inom GCP?
Kontakta Anastazia Kronberg, verksamhetsledare på Gothenburg Climate Partnership.

Projekt inom GCP

I GCP kan vi uträtta saker som ett enskilt företag inte klarar själv, men som blir möjliga genom samverkan mellan näringsliv och offentliga aktörer.

Återbruk bygg

Återbruk Väst - återbruk inom bygg och fastighet

Fastighets- och byggsektorn står idag för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och cirka en tredjedel av det totala avfallet i Sverige. Återbruk Väst var ett samarbetsprojekt som syftade till att öka återbruket i bygg- och fastighetssektorn till nytta för både kund och klimat.

Läs mer om projektet
Statyn av Gustav Adolf med byggkran i bakgrunden

Upphandlingskrav för utsläppsfria bygg- och anläggningsmaskiner

Arbets- och anläggningsmaskiner står idag för ca 20 % av transportsektorns utsläpp av växthusgaser. I detta projektet har stadens alla byggande förvaltningar och bolag gått samman för att ta fram gemensamma upphandlingskrav för att påskynda omställningen. På sikt vill man göra bygg- och anläggningssektorn helt utsläppsfri.

Läs mer om projektet

I Gothenburg Climate Partnership får du: 

  • Kraft, stöd och processledning att genomföra projekt som gör verklig skillnad. 
  • Ingång till rätt aktörer inom Göteborgs Stad. 
  • Samarbete med andra företag som står inför samma utmaningar. 
  • Effektmätning enligt internationell standard. 
  • Marknadsföring av klimatarbetet i kommunikation från GCP. 

Kontakta oss gärna

Är du nyfiken och vill veta mer?

Har du redan en utmaning du tror skulle passa för ett projekt inom GCP? Hör av dig till oss.

Anastazia Kronberg
Verksamhetsledare Gothenburg Climate Partnership
Arbetsområden: Affärsutveckling Hållbar stadsutveckling
Susan Runsten
Processledare
Arbetsområden: Social hållbarhet Hållbar stadsutveckling
Lena Sultanovic Magnusson
Processledare, Socialt ansvar
Arbetsområden: Samarbeten Social hållbarhet Hållbar stadsutveckling
Visa cookie-information