Testbäddssamarbeten inom Gothenburg Green City Zone

Har du en idé som du vill testa och utveckla tillsammans med andra? Vill du och ditt företag bli en del av Gothenburg Green City Zone?

Nu välkomnar vi företag och organisationer från hela världen att delta i initiativet Gothenburg Green City Zone. Tillsammans kan vi skapa utsläppsfria och innovativa transportlösningar för personer och godstransporter för framtidens städer – här och nu.

Kontakta oss gärna med en beskrivning av din idé. Vi sorterar och bearbetar sedan bland inkomna idéer – samt förbehåller oss rätten att utifrån våra kriterier säga ja eller nej tack.

Om din idé inte blir en del av samarbetet inom Gothenburg Green City Zone finns det fortfarande möjlighet att den kan utvecklas vidare i någon av regionens övriga testbäddar eller andra samarbeten inom innovationssystemet. Vi hjälper dig att ta din innovation vidare.

 

Kontakta oss om din idé

Kontakta oss gärna med en beskrivning av din idé. Vi sorterar och bearbetar sedan bland inkomna idéer – samt förbehåller oss rätten att utifrån våra kriterier säga ja eller nej tack.

Skicka in din idé genom att fylla i följande formulär.

Flödesschema för testbäddsprocess
Flödesschema för processen med att testa en produkt.

Kontakta oss gärna

Elin Salomonsson
Projektkoordinator
Arbetsområden: Fordon och transporter Hållbar stadsutveckling Samverkan