Testbädd Göteborg tar tillvara och accelererar innovationskraften

Testbädd Göteborg är en satsning som tar tillvara den innovationskraft som finns i staden genom samverkan på en helt ny nivå. Här kan hela staden – näringsliv, offentliga aktörer, akademi, forskningsinstitut och science parks – vara med och lära av varandra för att skapa hållbara lösningar. Testbädd Göteborg – tillsammans testar vi framtiden 

Testbädd Göteborg - tillsammans testar vi framtiden
Testbädd Göteborg - tillsammans testar vi framtiden.

Ta till vara innovationskraften

Göteborg står på tröskeln till framtiden. Det finns en innovationskraft i staden som aldrig tidigare skådats och investeringsplanerna i regionen är uppe i tusen miljarder. För att ta vara på den unika situationen måste vi samverka på en helt ny nivå. Därför har Testbädd Göteborg initierats av Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg, RISE, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. 

Testbäddar är delade utvecklingsmiljöer som driver innovation genom att testa och utveckla nya tekniker, tjänster, idéer eller arbetssätt. Möjligheterna för både näringsliv och samhälle att bidra till lösningar på våra gemensamma samhällsutmaningar, ökar om de snabbt och säkert kan testas i simulerade eller verkliga miljöer.  

Växa tillsammans 

Testbädd Göteborg är en satsning som inkluderar hela staden; näringsliv, offentliga aktörer, akademi, forskningsinstitut, science parks och är ett resultat av den strategiska näringslivsdialog som Göteborgs Stads kommunstyrelse haft med representanter för näringsliv, akademi och institut åren 2017–2018.  

Göteborgsregionen har en ledande position nationellt och flest testbäddar i landet. Under de senaste åren har en mängd större och mindre testbäddar – i form av fysiska anläggningar och olika grad av test i verkliga miljöer – byggts upp och utvecklats. I dialog med näringslivet identifierades behovet av att samordna nya satsningar för testbäddar och förenkla för små- och medelstora företag att medverka. 

Accelerera utvecklingen 

Testbädd Göteborg innebär att staden växlar upp sin kapacitet och förmåga för tester. På så sätt tillgängliggörs resurser för att proaktivt ta sig an morgondagens samhällsutmaningar och skapa hållbara lösningar. Det gör det möjligt att tillsammans accelerera utvecklingen, bygga världsledande kunskap, ta tillvara på regionens innovationskraft och växa tillsammans – näringsliv, akademi, forskningsinstitut och stad. 

Ökar inkluderingen 

Initiativet fungerar också som ett skyltfönster och katalysator för en hel infrastruktur av testmiljöer för innovations- och kunskapsutveckling i samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer. Testbädd Göteborg är öppet för alla och har som uttalad strategi att öka inkluderingen av aktörer som vanligtvis inte deltar i testbäddsverksamhet.  

Så här går det till 

Alla initiativtagande parter bidrar med personella resurser in i olika projektgrupperingar. Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och RISE bidrar med kunskapsresurser och infrastruktur, och staden med möjligheten att använda deras verksamheter för verklighetslabb och demonstration.  

Alla parter är möjliga infrastrukturägare av fysiska testbäddar i olika former gör tillsammans ansökningar för att finansiera testbäddar.  

Tillsammans testar vi framtiden. 

Vad är på gång inom Testbädd Göteborg? 
 

Följ hashtagen #testbäddgöteborg och #testbedgothenburg på LinkedIn för fler nyheter om Testbädd Göteborg. 

 
Läs mer: ”Teknik slår politik när det kommer till hastighet – då behövs testbäddar” 

Kontakta oss gärna

Maria Strömberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovation Miljöteknik