Innovationsutveckling - ta din idé vidare med oss som bollplank!

Göteborgsregionen tillhör en av världens mest innovativa regioner. Här finns ett livskraftigt, växande näringsliv och en väl etablerad samverkan kring världsledande innovation och forskning. Vi hjälper dig hitta rätt väg framåt för att göra verklighet av din idé. 

Kvinna påväg upp i spiraltrappa vy uppifrån
Innovativa lösningar ger hållbar utveckling

Vad kan vi göra för dig?

Har du en innovation eller en idé som du vill göra verklighet av? Ta din idé vidare med oss som bollplank!

Möte på kontor ur fågelperspektiv med kvinna och man som håller var sitt papper

Hitta samarbetspartners

Söker du samarbetspartners och sammanhang där du kan utveckla dina idéer? Vi visar vägen och öppnar dörrarna. Här hittar du arenor, inkubatorer, finansiärer och andra innovationsaktörer i Göteborgsregionen. 

Vi hjälper dig hitta rätt rätt samarbetspartners
Innovationslabb med kraft från kreatörer

Innovationslabb – tar innovationen till nya höjder

Vårt innovationslabb är en plattform för innovation som hämtar kraft från kreatörer. Här sammanför vi kreatörer med industri, handel och offentlig sektor för att skapa nya företag, produkter och tjänster utifrån en gemensam frågeställning. Deltagarna har olika bakgrund, kompetenser och roller och går in i labbet med olika perspektiv kring en frågeställning, utmaning eller problem.

Läs mer om Innovationslabbet
Samtal mellan kvinna och leende man i kafémiljö

Innovationscoaching

Affärsnätverket Enterprise Europe Network, EEN, erbjuder program för innovationscoahing. Du coachas att stärka din förmåga att skapa nya innovationer som ger värde för befintliga och nya kunder. 

Läs mer om innovationscoaching
Kollage av testbäddsmiljöer

Testbäddar - utveckla, testa och skala upp​ din lösning tillsammans med andra

Har ni en idé ni skulle vilja testa innan den når marknaden? Behöver ni verifiera er innovation eller reducera risker? Då kan regionens testbäddar vara till hjälp. I testbäddarna utvecklas och testas innovativa, hållbara lösningar och affärsmöjligheter – samtidigt som ni samverkar med andra aktörer och knyter värdefulla kontakter. Läs mer här.

Läs mer om Göteborgsregionens testbäddar
Gothenburg Green City Zone karta

Var med och testa framtidens transportsystem. Här och nu.

Gothenburg Green City Zone är en zon där vi testar och utvecklar teknik i både fordon och infrastruktur. Målsättningen är att transporterna inom zonen ska vara hundra procent utsläppsfria redan 2030. Ett helt nytt utsläppsfritt transportsystem kräver att vi tänker om, tänker nytt och tänker tillsammans. Vi välkomnar företag från hela världen att delta i samarbetet och tillsammans skapa innovativa transportlösningar för framtidens städer här och nu. 

Läs mer och bli en del av initiativet
Person sitter i möte

Kompetens+

Läge för nya perspektiv? Förstärk din verksamhet med en kompetensperson.

Läs mer om Kompetens+

Göteborg – Sveriges innovationsmotor

Göteborgsregionen står för mer än en tredjedel av Sveriges samlade utgifter för forskning och utveckling (FoU) i företag. Företagens investeringar i FoU har förvandlat Göteborg från en tung industristad till landets innovationsmotor och en världsledande kunskapsstad.

34% av landets privata investeringar i FoU görs i Västra Götalandsregionen

Så stärker vi regionens innovativa näringsliv

Vi på Business Region Göteborg har fått i uppdrag av Göteborgs Stad att jobba drivande med innovation och vi vet vilka faktorer som gynnar ett gott innovationsklimat. Vi vill öka antalet kommersialiserade innovationer, säkerställa regionens kompetensförsörjning och bidra till ökad tillgång till kapital.

Vi fokuserar på innovationer som tar sig an samhällsutmaningar och som bidrar till en hållbar utveckling. 

Från industristad till innovationsmotor

Göteborgsregionen har flest testbäddar i Sverige. Nyckeln till framgången är samverkan. I dessa utvecklingsmiljöer arbetar näringsliv, offentlig sektor, akademi, forskningsinstitut och science parks tillsammans för att skapa framtidens hållbara lösningar.

Testbäddar - öppna arenor för innovation
Testbäddskollage

Prenumerera på nyheter om innovations- och klusterutveckling

Utkommer cirka 4 gånger per år.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
Fyra personer pratar runt ett bord

Kontakta oss gärna

Maria Strömberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovation Miljöteknik