Innovationsutveckling - ta din idé vidare med oss som bollplank!

Göteborgsregionen tillhör en av världens mest innovativa regioner. Här finns ett livskraftigt, växande näringsliv och en väl etablerad samverkan kring världsledande innovation och forskning. Vi hjälper dig hitta rätt väg framåt för att göra verklighet av din idé. 

Kvinna påväg upp i spiraltrappa vy uppifrån
Innovativa lösningar ger hållbar utveckling

Vad kan vi göra för dig?

Har du en innovation eller en idé som du vill göra verklighet av? Ta din idé vidare med oss som bollplank!

Möte på kontor ur fågelperspektiv med kvinna och man som håller var sitt papper

Hitta samarbetspartners

Söker du samarbetspartners och sammanhang där du kan utveckla dina idéer? Vi visar vägen och öppnar dörrarna. Här hittar du arenor, inkubatorer, finansiärer och andra innovationsaktörer i Göteborgsregionen. 

Vi hjälper dig hitta rätt rätt samarbetspartners
Innovationslabb med kraft från kreatörer

Innovationslabb – tar innovationen till nya höjder

Vårt innovationslabb är en plattform för innovation som hämtar kraft från kreatörer. Här sammanför vi kreatörer med industri, handel och offentlig sektor för att skapa nya företag, produkter och tjänster utifrån en gemensam frågeställning. Deltagarna har olika bakgrund, kompetenser och roller och går in i labbet med olika perspektiv kring en frågeställning, utmaning eller problem.

Läs mer om Innovationslabbet
Samtal mellan kvinna och leende man i kafémiljö

Innovationscoaching

Affärsnätverket Enterprise Europe Network, EEN, erbjuder program för innovationscoahing. Du coachas att stärka din förmåga att skapa nya innovationer som ger värde för befintliga och nya kunder. 

Läs mer om innovationscoaching
Kollage av testbäddsmiljöer

Testbäddar - öppna arenor för innovation

Har ni en idé ni skulle vilja testa innan den når marknaden? Behöver ni verifiera er innovation eller reducera risker? Då kan regionens testbäddar vara till hjälp. I testbäddarna utvecklas och testas innovativa, hållbara lösningar och affärsmöjligheter – samtidigt som ni samverkar med andra aktörer och knyter värdefulla kontakter. Läs mer här.

Läs mer om Göteborgsregionens testbäddar
Vy över centrala Göteborg, hamneninloppet och älvstranden

Var med och testa framtidens transportsystem. Här och nu.

Gothenburg Green City Zone är en zon där vi testar och utvecklar teknik i både fordon och infrastruktur. Målsättningen är att transporterna inom zonen ska vara hundra procent utsläppsfria redan 2030. Ett helt nytt utsläppsfritt transportsystem kräver att vi tänker om, tänker nytt och tänker tillsammans. Vi välkomnar företag från hela världen att delta i samarbetet och tillsammans skapa innovativa transportlösningar för framtidens städer här och nu. 

Läs mer och bli en del av initiativet

Göteborg – Sveriges innovationsmotor

Göteborgsregionen står för mer än en tredjedel av Sveriges samlade utgifter för forskning och utveckling (FoU) i företag. Företagens investeringar i FoU har förvandlat Göteborg från en tung industristad till landets innovationsmotor och en världsledande kunskapsstad.

34% av landets privata investeringar i FoU görs i Västra Götalandsregionen

Från industristad till innovationsmotor

I dag investeras dubbelt så mycket pengar inom forskning och utveckling i Göteborgsregionen jämfört med 2013, där en extra stor ökning har skett de senaste åren.

Vår region befäster därmed sin position som Sveriges innovationsmotor.

Vad beror denna kraftiga tillväxt på?
Linsholmen

Så stärker vi regionens innovativa näringsliv

Vi på Business Region Göteborg har fått i uppdrag av Göteborgs Stad att jobba drivande med innovation och vi vet vilka faktorer som gynnar ett gott innovationsklimat. Vi vill öka antalet kommersialiserade innovationer, säkerställa regionens kompetensförsörjning och bidra till ökad tillgång till kapital.

Vi fokuserar på innovationer som tar sig an samhällsutmaningar och som bidrar till en hållbar utveckling. 

Kontakta oss gärna

Rasmus Heyman
Gruppchef Innovations-och platsutveckling
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovationsutveckling Kulturella och kreativa näringar
Azadeh Kazemi
Projektledare
Arbetsområden: Innovation
Maria Strömberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovationsutveckling Miljöteknik