Innovativa lösningar ger en långsiktig hållbar tillväxt

Göteborgsregionen tillhör en av världens mest innovativa regioner. Här finns ett livskraftigt, växande näringsliv och en väl etablerad samverkan kring världsledande innovation och forskning. Vi på Business Region Göteborg hjälper dig hitta rätt för att göra verklighet av din idé. 

Kvinna påväg upp i spiraltrappa vy uppifrån

Bärkraftiga innovationer som får en global marknad möjliggör långsiktigt hållbar tillväxt och skapar jobb. Många av Sveriges innovationer har fötts och utvecklats i Göteborgsregionen. Business Region Göteborg kan öppna dörrar till intressanta möjligheter till samverkan, mötesplatser och forum för dig som vill vara en del av innovationsutvecklingen. 

Så stärker vi regionens innovativa näringsliv

Vi vet vilka faktorer som gynnar ett gott innovationsklimat och arbetar för att företag ska kunna verka i en utvecklande miljö. Innovation uppstår när vi blandar kompetenser från olika branscher, olika yrkesroller och ansvarsområden. Innovation kan bestå av teknik, processer, nya arbetssätt och ny kunskap.  

Vi vill öka antalet kommersialiserade innovationer, säkerställa kompetensförsörjningen till näringslivet och bidra till ökad tillgång på kapital. Vi fokuserar på innovationer som tar sig an samhällsutmaningar och som bidrar till en hållbar utveckling. 

Våra erbjudanden

Göteborgsregionen tillhör en av världens mest innovativa regioner. Vi på Business Region Göteborg hjälper dig hitta rätt för att ta din idé till verklighet. Läs mer om våra erbjudanden.

Möte på kontor ur fågelperspektiv med kvinna och man som håller var sitt papper

Hitta samarbetspartners

Söker du samarbetspartners och sammanhang där du kan utveckla dina idéer? Vi visar vägen och öppnar dörrarna. Här hittar du arenor, inkubatorer, finansiärer och andra innovationsaktörer i Göteborgsregionen. 

Vi hjälper dig hitta rätt rätt samarbetspartners
Innovationslabb med kraft från kreatörer

Innovationslabb – tar innovationen till nya höjder

Vårt innovationslabb är en plattform för innovation som hämtar kraft från kreatörer. Här sammanför vi kreatörer med industri, handel och offentlig sektor för att skapa nya företag, produkter och tjänster utifrån en gemensam frågeställning. Deltagarna har olika bakgrund, kompetenser och roller och går in i labbet med olika perspektiv kring en frågeställning, utmaning eller problem.

Läs mer om Innovationslabbet
Kollage av testbäddsmiljöer

När du behöver låna stadens infrastruktur

Vi kan hjälpa dig att se vilka möjligheter som finns att ta del av Göteborgs Stads fysiska och digitala infrastruktur. Du kanske har en idé kring en app som kräver data inom energimätning, trafik eller miljö? Staden kan vara en kund eller så kan staden upplåtas som testbädd. Fråga oss om vad det är för typ av testbädddu söker.

Regionens testbäddar
Samtal mellan kvinna och leende man i kafémiljö

Innovationscoaching

Affärsnätverket Enterprise Europe Network, EEN, erbjuder program för innovationscoahing. Du coachas att stärka din förmåga att skapa nya innovationer som ger värde för befintliga och nya kunder. 

Läs mer om innovationscoaching

Därför jobbar vi med innovation

I rapporten EU Regional Innovation Scoreboard 2019 rankas Västsverige som ”Innovation Leader+” med höga betyg inom t.ex. FoU-investeringar i den privata sektorn, livslångt lärande och antal sökta EU-patent och varumärken. De områden som kan förbättras är försäljning av nya innovationer, produkt- och processinnovationer samt hur innovativa små och medelstora företag samarbetar med andra aktörer. Sammantaget kan man säga att utmaningarna för Västsverige och Sverige är att ytterligare förstärka förutsättningarna för innovation, men framförallt att öka affärsnyttan av det omfattande innovationsarbete som redan bedrivs.

Mindre företag är viktiga för tillväxt och FoU därför att de skapar sysselsättning inom och utom företaget. Och mindre företag injicerar kunskap i större företag och är innovationsdrivande.

Vi på Business Region Göteborg har fått i uppdrag av Göteborgs Stad att jobba drivande med innovation och vi vet vilka faktorer som gynnar ett gott innovationsklimat. På olika sätt jobbar vi med dessa för att du som företag ska kunna verka i en utvecklande miljö. Vi vill öka antalet kommersialiserade innovationer, säkerställa regionens kompetensförsörjning och bidra till ökad tillgång till kapital.

Kontakta oss gärna

Lars Bern
Områdesansvarig Innovation
Arbetsområden: Demonstrationsprojekt Energi Innovationsutveckling