Bild
Ikon nätverk kluster

Hitta nätverk och mötesplatser

Vill du nätverka med andra företag i din egen eller i andra branscher? Kanske vill du hitta nya samarbetspartners? Eller varför inte inspirera eller bli inspirerad av andra? Här listas nätverk och mötesplatser som erbjuder olika forum för samtal, samverkan och utveckling. Använd filtreringsfunktionen för att sortera utifrån bransch, deltagare och geografi. Hittar du inte vad du söker?

Kontakta oss

 

KKNFöretag, Organisationer, PrivatpersonerRegionalt
Hållbarhetsfokus, MiljöteknikAkademi, Företag, Offentliga Aktörer, OrganisationerRegionalt
Regionala företagarföreningarFöretagRegionalt
ICT, KKNFöretagNationellt, Regionalt
FöretagsutvecklingFöretag, Organisationer, PrivatpersonerRegionalt
DetaljhandelFöretag, OrganisationerRegionalt
KKNFöretag, Start-upsRegionalt
FöretagsutvecklingFöretag, Start-upsRegionalt
FöretagsutvecklingFöretag, Start-upsRegionalt
ÖvrigtFöretagInternationellt, Nationellt, Regionalt
Energi, MiljöteknikAkademi, Företag, Offentliga Aktörer, OrganisationerInternationellt
Företagsutveckling, ICT, TechFöretag, Start-ups, StudenterRegionalt
Fordon och mobilitet, Infrastruktur och LogistikAkademi, Företag, Institut, Offentliga AktörerNationellt
Detaljhandel, Energi, Finans, Fordon och mobilitet, Företagsutveckling, Hållbarhetsfokus, ICT, Infrastruktur och Logistik, Kemi, KKN, Life Science, Maritima Näringar, Miljöteknik, Övrigt, Regionala företagarföreningar, StadsutvecklingFöretag, Start-upsNationellt
FöretagsutvecklingFöretagRegionalt

Kontakt

Saknar du något nätverk eller mötesplats?
Bodil Kronstam Brattö
Marknads- och kommunikationsansvarig
Arbetsområden: Kluster och innovation
Har du frågor om nätverk och samverkansmöjligheter?
Charlotta Johansson
Företagsrådgivare
Arbetsområden: Affärsutveckling Tillväxt Tech
Hannes Lindkvist
Projektledare
Arbetsområden: ICT Logistik Rymd
Linda Emilsson
Gruppchef
Arbetsområden: Internationalisering EU program Studiebesök
Madeleine Johansson
Projektledare
Arbetsområden: EU projekt Klusterutveckling Maritima näringar
Maria Strömberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovationsutveckling Miljöteknik
Rasmus Heyman
Gruppchef Innovations-och platsutveckling
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovationsutveckling Kulturella och kreativa näringar