Jobba hos oss

Vi brinner för Göteborgs näringsliv och vi arbetar för ett bättre företagsklimat, fler framgångsrika företag, en ökad attraktionskraft och en ökad innovationskraft.
Vi marknadsför Göteborg, vi jobbar med med företagsutveckling, vi initierar kluster- och innovationsutveckling och vi erbjuder en fullständig etableringsservice bland mycket annat. Vår företagskultur är viktig för oss, vi jobbar utifrån värdeorden handlingskraft, engagemang och mod. Och vi är alltid nyfikna på nya möten, ny kunskap och nya perspektiv.

Business Region Göteborg är ett tjänsteproducerande kunskapsföretag där medarbetarna kännetecknas av lång erfarenhet, god verksamhetskompetens, hög och relevant utbildningsnivå, och med förmåga att sätta sig in i och möta näringslivets behov. Vår kompetens är summan av våra engagerade medarbetares individuella kunskap och erfarenhet. Våra värdeord - handlingskraft, engagemang och mod - hjälper oss att uppfylla vårt löfte om kunskap och kontakter för att leverera på vår uppgift: att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen och bidra till grunden för hållbar tillväxt i Göteborgsregionen.

Kontakta oss gärna

Lena Altbrink
HR-chef
Arbetsområden: Verksamhetsstöd HR
Jessica Nilsson
VD-assistent
Arbetsområden: Intern stödfunktion