Tillväxtanalysen - 14 viktiga områden för utveckling

Följande 14 viktiga områden behöver du ha koll på när det gäller ditt företags utveckling och tillväxt. Analysens resultat gör att du kan jämföra dig med andra framgångsrika företag samt belyser ditt företags styrkor och förbättringsområden.

Tillväxtanalys i hexagon mot bakgrund av människor i workshop

I tillväxtanalysen går vi igenom följande områden:

Människa

1. Tillväxtteam – sätt samman en dynamisk ledningsgrupp och hitta tillväxtorienterad personal.

2. Vilja/ambition – den samlade ambitionen hos ledning och personal är avgörande för att skapa förutsättningar för tillväxt.

3. Kärnkompetens – definiera era kärnkompetenser och skapa metoder för att överföra kompetens och erfarenheter i organisationen.

4. Värderingar/företagskultur – Värderingar är ett strategiskt ledningsarbete som lägger grunden för att påverka företagskulturen.

5. Vision – ledningen och ägarna behöver stå bakom visionen helt, då kan den skapa attraktions- och drivkraft för rätt människor.

Koncept

6. Affärsidé – formuleras som svar på vad, var, vem och hur  men bör också adressera kundvärden och skalbarhet.

7. Omvärld – behövs kunskap om egen och konkurrenters marknadsposition samt se hur dessa kan utvecklas över tid, till exempel på grund av teknikutveckling.

8. Marknadsföring/marknadskommunikation – bygg varumärke och bjud på kunskap i relevanta kanaler men glöm inte att fokusera på era erbjudanden som skapar värde för kunderna.

9. Försäljning – koppla ihop försäljningen med marknadsföringen och effektivisera de resurser ni har genom säljstyrningsmodell

10. Organisation – se till att det finns en tydlig beslutsstruktur som är förankrad i hela organisationen. Bygg in flexibilitet mellan interna team för att bygga lagkänsla.

Utveckling

11. Produktutveckling/tjänsteutveckling – se till att er utveckling sker i samarbete med leverantörer och (gärna krävande) kunder.

12. Mål och strategier – kan vara affärsplan eller roadmap, som är mer vanlig idag. Involvera medarbetarna för att utifrån denna skapa konkreta aktivitetsplaner.

13. Ekonomi – viktigt med kontinuerlig kontroll av de ekonomiska flödena, men även likviditetsplanering och att upprätta olika verksamhetsspecifika nyckeltal.

14. Ledarskap – många företagare upplever att de behöver komma ur det operativa hålet. Kan lösas genom god delegeringskultur som ger fler medarbetare ansvar och gör dem mer delaktiga i utvecklingen.

Lämna kontaktuppgifter för information om tillväxtprogrammet

När du skickat in dina kontaktuppgifter nedan så ringer en av våra företagsrådgivare upp dig så snart som möjligt.

Nyfiken på hur du kan utveckla dig själv och ditt företag?

Vill du veta hur en personlig företagsrådgivare kan stötta just dig och ditt företag genom skräddarsydda insatser. Boka in dig på ett 30-minuters digitalt rådgivningsmöte i kalendern nedan så ser vi hur vi tillsammans kan stärka din verksamhet.

Jag vill boka möte!

Hör av dig om du har frågor kring vårt tillväxtprogram

Susanne Abildtrup
Koordinator
Arbetsområden: Event Administration