Möjligheter till finansiering och stöd för företag

Söker du finansiering eller ekonomiskt stöd för din verksamhet? Vi lotsar dig till rätt finansieringshjälp.

Göteborg i kvällssol
Möjligheter till finansiering

Vill du utveckla din verksamhet eller har du en bra idé och vet att den skulle kunna bli lönsam, men behöver finansiering? Vi initierar möten där företag får möjlighet att pitcha för relevanta finansiärer. Vi har ett nära samarbete med flera andra organisationer som erbjuder olika typer av finansieringsstöd. Kontakta oss så kan vi lotsa dig till rätt aktör. 

Ska du starta företag och har frågor kring finansieringsmöjligheter kan du kontakta våra BRG Business Centers eller kom till Yesbox – home of Entrepreneurs så ser vi till att matcha dig med rätt organisation utifrån dina specifika frågor och behov. 

Det finns olika typer av utlysningar, konsultcheckar och andra sorters finansiella stöd som du kan ansöka om. Dessa möjligheter dyker upp med jämna mellanrum och det kan vara bra att hålla koll på dem så att du inte missar något som kan passa just din verksamhet. 

EU-finansiering & rådgivning

Funderar du på vilken typ av ekonomisk hjälp det finns att få via EU-stöd och EU-program eller hur man gör en EU-ansökan kan du kontakta oss. Via det europeiska affärsnätverket Enterprise Europe Network kan vi kostnadsfritt hjälpa dig med information och råd i frågor kring EU-finansiering. Läs mer om Enterprise Europe Network.

Exempel på insatser och stöd med extra fokus på Corona-pandemin

Västra Götalandsregionen erbjuder affärsutvecklingscheckar för lokala samverkansprojekt med anledning av Covid-19.  Med utlysningen vill man främja både företagsutveckling och lokal samverkan där företag ställer om för att möta behov som samhället har kopplat till områden som vård, omsorg, utbildning, logistik, digitalisering, delaktighet, handel, stadsutveckling, tjänsteutveckling med mera.

Almi Brygglån är ett lån riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning.

Connect Väst erbjuder konkreta åtgärdspaketet "Navigera och Parera" för att företagen skall kunna fortsätta vara proaktiva och driva sin verksamhet framåt, även när omständigheterna förändras.

Connect Väst kompetenspool För dig som kan ställa din kompetens till förfogande och kan tänka dig rycka in och bidra med feedback till bolag som försöker hålla sig på rätt köl.

Exempel på insamling av idéer och lösningar för åtgärder

Action against corona stödjer start-up, projekt och initiativ som har lösningar för att förbättra situationen i samband med Coronaviusets spridning. Genom att ge bidrag eller investeringar, eller koppla samman dig med rätt partner och öka din lösnings möjlighet och samtidigt mildra krisen.

Entreprenörskapsforum har en utlysning på tema kring vilka åtgärder och reformer som behövs för att främja den svenska ekonomins återhämtning efter pandemin.

Finansieringsmöjligheter och olika typer av finansieringsstöd

  • verksamt.se samlar länkar till olika finansieringsmöjligheter vid behov av kapital, till exempel vid utveckling av företag, affärsidéer eller innovationer.
  • Västra Götalandsregionen har samlat olika typer av finansieringsstöd.

Lån & Riskkapital

Finansiering av forsknings-  utvecklings-, och innovationsprojekt

  • Vinnova har ett stort antal utlysningar för projekt inom flera områden och branscher.
  • Energimyndigheten har ett stort antal utlysningar och stöd för projekt kopplade till energiområdet.

Andra möjligheter till finansiering av internationella affärer

  • Exportkreditnämnden, EKN, erbjuder krediter och garantier vid utlandsaffärer. 
  • AB Svensk Exportkredit tillhandahåller medel- och långfristiga exportkrediter. 
  • Almi erbjuder exportlån till företag som vill nå en internationell marknad. 
  • Swedfund erbjuder statligt finansiellt stöd och investeringar på tillväxtmarknader och i utvecklingsländer. 
  • Tillväxtverket erbjuder affärsutvecklingscheckar för tjänster inom internationalisering som företag kan söka. 
  • Nopef kan erbjuda dig, som funderar på att etablera dig i ett land utanför EU och EFTA, delfinansiering av förstudier. Nopef beviljar villkorslån som kan omvandlas till ett bidrag då förstudien är avslutad. 

Mikrolån för sociala företag 

I samarbete med Mikrofonden Väst erbjuder Business Region Göteborg mikrolån till verksamheter inom ramen för socialt företagande.

Stöd till kooperativt nyföretagande 

Stiftelsen för kooperativt nyföretagande ger stöd och förutsättningar för företagsamhet, främst nyföretagande, med kooperativ inriktning.