Mål 5: Tillräcklig tillgång på förnybar energi till det elektrifierade transportsystemet

Mål 5 syftar till att säkerställa tillräcklig tillgång på förnybar energi till det elektrifierade transportsystemet. Uppföljning sker kvalitativt och kvantitativt genom indikatorer som följer upp nöjdheten hos vätgasfordonsanvändare rörande tillgången på vätgastankning samt antalet vätgastankstationer. 

Grafik
Nuläge för 2023 saknas. Uppföljning sker från 2024.
Grafik