Två män på en byggarbetsplats Göteborg

Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande

På Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande samarbetar bygg- och fastighetsbranschen med staden och forskningssamhället för att minska branschernas klimatpåverkan. Vi arbetar behovsdrivet kring alla tänkbara utmaningsområden för att möjliggöra en omställning till en klimatneutral byggbransch.

Skanska skrapan med byggkranar i bakgrunden i kvällsljus

Klimatneutralt byggande - ett viktigt strategiskt område

Sveriges riksdag har beslutat att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Bygg- och anläggningssektorn har i enlighet med detta en färdplan som visar på det ansvar branschen är villig att ta för att nå det nationella målet. Samtidigt har Göteborgs Stads Kommunfullmäktige antagit målet att Göteborg ska ha ett klimatavtryck som är nära noll år 2030, där ett klimatneutralt byggande är ett viktigt strategiskt område för att uppnå detta. 

På Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande samlas vi i hela värdekedjan kring tio konkreta åtaganden, som tar avstamp i de fem nyckelfaktorerna i färdplanen för en fossilfri bygg- och anläggningssektor. Här samarbetar vi behovsdrivet kring alla tänkbara utmaningsområden – allt från regelverk till nya material – för att möjliggöra en omställning till en klimatneutral byggbransch. Tillsammans och handlingsinriktat minskar vi snabbt och kraftfullt klimatpåverkan i praktiken, i en lärande och inkluderande miljö.

Evenemang inom klimatneutralt byggande

Ska du arrangera ett intressant evenemang inom byggbranschen framöver? Kanske söker du efter kunskap och inspiration? Eller så vill du se vad som är på gång? Kika in i vår nya kalender för att hitta eller publicera kommande evenemang inom klimatneutralt byggande. 

Till byggkalendern

klimatneutralt-byggande.png
byggarbetsplats lyftkran

Deklaration för klimatneutralt byggande

På Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande samlas vi i hela värdekedjan kring tio konkreta åtaganden, som tar avstamp i de fem nyckelfaktorerna i färdplanen för en fossilfri bygg- och anläggningssektor.

Läs hela deklarationen
En tegelvägg med ett bord och en bänk framför

Anslutna aktörer och partners

Det är ni företagare som för omställningsarbetet framåt. I nuläget är mer än 130 företag i Göteborgsregionen medlemmar i plattformen för klimatneutralt byggande.

Ta del av hela listan
Chalmers Tekniska Högskola TME , studier , studenter , möte , undervisning , forskning

Vill du veta mer?

Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi dig!

Skicka intresseanmälan
brg-byggarbetsplats0023.jpg

Anmälan till plattformen

Vill du och ditt företag vara en del av plattformen? Anmälan är gratis!

Anslut din organisation här!

Handslaget

Ett initiativ för återbruk och cirkulärt byggande

Handslaget är det initiativ staden tagit för att samla privata och offentliga fastighetsägare för att nå en cirkulär byggbransch i Göteborgsregionen. 

Läs om Handslaget
Konstverket Tegelverket

Tidigare projekt och studier

Skog och sjö Business Region Göteborg

Potentialstudien för återbruksmarknad

Under 2021 undersöktes möjligheterna att etablera en storskalig återbruksmarknad i Göteborgsregionen. Resultaten visade att en betydande andel av sektorns befintliga aktörer behöver ställa om sina affärsmodeller och inkludera återbruk.

Läs mer om potentialstudien
Byggarbetsplats-Business-Region-Göteborg

Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser

Arbets- och anläggningsmaskiner står för 20% av transportsektorns växthusgasutsläpp. I projektet har stadens byggförvaltningar och bolag enats om gemensamma upphandlingskrav för att snabba på omställningen. Målet är att göra bygg- och anläggningssektorn helt utsläppsfri.

Läs slutrapporten
Kontakta oss om plattformen för klimatneutralt byggande
Anastazia Kronberg
Verksamhetsledare Gothenburg Climate Partnership
Arbetsområden: Hållbar stadsutveckling Samverkan
Susan Runsten
Processledare
Arbetsområden: Hållbar stadsutveckling Samverkan
Matilda Landén
Projektledare Gothenburg Climate Partnership
Arbetsområden: Hållbar stadsutveckling Samverkan

Intresseanmälan

Vill du veta mer om Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande? Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!