innovationsuteckling-business-region-göteborg.jpg

Innovationsutveckling

Vi tror att innovation uppstår när vi blandar kompetens från olika branscher, yrkesroller och ansvarsområden. Innovationskraften i regionen stärks och innovationer drivs framåt när stora och små företag, offentliga aktörer och forskningsaktörer inom akademi och institut samverkar. Därför hjälper vi företag att utöka sina nätverk, testa sina idéer och utveckla framtidens innovativa och hållbara lösningar.

 

Göteborg - Sveriges innovationsmotor

Göteborgsregionen tillhör en av världens mest innovativa regioner. Här finns ett starkt växande näringsliv och en väl etablerad samverkan kring världsledande innovation och forskning. Det goda samarbetsklimatet i regionen gör att både befintliga och nya företag vill satsa på utveckling och innovation i regionen. Västra Götaland står idag för en tredjedel av Sveriges samlade privata investeringar i forskning och utveckling och en stor del hamnar i Göteborg. Här finns också flest testbäddar i Sverige. På så sätt har Göteborg förvandlats från en industristad till Sveriges innovationsmotor och en ledande kunskapsstad. 

innovationsutveckling

Så stärker vi regionens innovativa näringsliv

Vi har fått i uppdrag av Göteborgs Stad att jobba drivande med innovation för att utveckla och stärka företagens innovationskraft. Vi vill öka antalet kommersialiserade innovationer, säkerställa regionens kompetensförsörjning och bidra till ökad tillgång

Innovationslabb Göteborg

Ta din innovation till nya höjder?

Innovationslabbet är en plattform för innovation som hämtar kraft från kreatörer. Här sammanför vi deltagare från olika branscher och med olika bakgrund, kompetenser och roller för att skapa nya lösningar tillsammans. 

Läs mer om innovationslabbet
Linsholmen

Samarbeta för grön omställning?

Den gröna omställningen av näringslivet innebär stora utmaningar, men också stora möjligheter till nya innovativa lösningar och affärer. Vi kallar det utmaningsdriven innovation i samverkan.

Läs mer om hållbar utveckling
Coachning och rådgivning

Stärk företagets innovationsförmåga?

Genom innovationscoachning stärker vi företagens förmåga att skapa nya innovationer som ger värde för befintliga och nya kunder. 

Läs mer om innovationscoachning

Guide till testbäddar och innovationsmiljöer

Business people

Innovationsaktörer och samarbetspartners

Söker du samarbetspartners, innovationsaktörer och innovativa sammanhang där du kan utveckla dina idéer? Här hittar du mötesplatser, nätverk, inkubatorer, finansiärer och andra innovationsaktörer i Göteborgsregionen

Jag vill utöka mitt nätverk
Testbädd Business Region Göteborg

Testbäddar

Söker du samarbete med en testbädd har ni stora möjligheter i Göteborgsregionen. Vi är den testbäddstätaste regionen i Sverige. I dessa utvecklingsmiljöer arbetar näringsliv, offentlig sektor, akademi, forskningsinstitut och science parks tillsammans för att skapa framtidens hållbara lösningar.

Läs mer om testbäddar

Kontakta oss om innovationsutveckling i Göteborgsregionen

Rasmus Heyman
Gruppchef Innovations-och platsutveckling
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovationsutveckling Kulturella och kreativa näringar
Azadeh Kazemi
Projektledare
Arbetsområden: Innovation