Regionens testbäddar

Testbädden erbjuder nya möjligheter för livsmedels- och jordbruksindustrin att extrahera fettlösliga substanser från biologiska rester och sidoströmmar på ett miljövänligt sätt, utan tillsats av...
3D-Biopriting, additiv tillverkning av strukturer med material (hydrogeler, biomaterial, polymerer, keramer) med eller utan celler samt efterföljande utvärdering (biologisk, kemisk, fysikalisk).
Energi & miljöteknik
Testbädden drivs av RISE och inkluderar både moderna tekniker för additiv tillverkning i olika material liksom kringutrustning och kompetens för hantering av hela kedjan från idé till färdig...
AgeLab är en plats för att du som är anhörig, boende eller personal på något av Centrums äldreboenden ska få möjlighet att pröva och lära dig att använda den välfärdsteknik som finns.
IKT & Telecom
Nationellt centrum för tillämpad AI-forskning och innovation. Genom samarbete och branschdelning utvecklar vi det svenska AI-ekosystemet. Tillhandahålla resurser, kunskap, data och kapaciteter för...
Denna testbädd för alger erbjuder kundtester och samarbeten och är byggd för både forskning och produktutveckling. Testbädden ger möjlighet att arbeta med hela kedjan från råvaruproduktion till...
En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster
Göteborgs stad har beslutat att använda Älvstaden som testbädd för nya sociala, miljömässiga och ekonomiska modeller och teknologier.
Enda testbädden inom olfaktometri (luktanalys) i Sverige med bred kompetens av luktkartläggning och problemlösning inom luktområdet.
Fordon & mobilitet
AstaZero är världens första fullskaliga testmiljö för framtida trafiksäkerhet.
Fordon & mobilitet
En världsledande test- och forskningsanläggning för trådlösa kommunikationssystem och EMC för t.ex. autonoma fordon och aktiva säkerhetssystem.
Fordon & mobilitet
Anläggningen omfattar hela värdekedjan från råvara till användning i fordon.