Enterprise Europe Network (EEN)

Enterprise Europe Network hjälper små och medelstora företag med internationella ambitioner att erbjuda kunskap och kontakter runt om i världen. Nätverket lanserades 2008 av EU-kommisionen och i Sverige är Tillväxtverket koordinator för de 13 nationella och regionala näringslivsorganisationer som är värdorganisation för nätverket, däribland Business Region Göteborg. Genom nätverket kan små och medelstora företag dra nytta av all den internationella expertis som tillgängliggörs. Bland annat samverkar vi inom en rad olika sektorsgrupper (inom bl.a mobilitet, maritima näringar, textil, hälsa) och tematiska grupper (inom bl.a digitalisering, hållbarhet, kvinnligt entreprenörskap, start-up och scale-up).

Om nätverket Enterprise Europe Network (EEN)

Kontakta oss om Enterprise Europe Network
Katarina Clase
Näringslivsutvecklare
Arbetsområden: Exportutveckling Studiebesök
Linda Emilsson
Gruppchef Internationalisering
Arbetsområden: Exportutveckling EU program Innovation
Anki Gustafsson
Företagsrådgivare
Arbetsområden: Internationalisering Exportutveckling Affärsutveckling
Seymur Badirkhanov
Företagsrådgivare
Arbetsområden: Affärsutveckling Exportutveckling Internationalisering