Elbåtsladdningsprojektet go:LEIF

Elbåtladdningsprojektet go:LEIF har som mål att genom elektrifiering, smart teknologi och hållbara affärsmodeller vara en del i den gröna omställningen. Med en utpräglad fritidsbåtskultur, många hamnar, marina besöksmål och en tradition av båttillverkning har Skagerrakregionen goda förutsättningar för en snabb elektrifieringsomställning.  

vindkraft

Om projektet go:LEIF

 
Bild
Logga för EU och Interreg
Bidra till grön omställning

Sverige och Norge har tillsammans en miljon motordrivna fritidsbåtar. Nästan alla drivs med fossila drivmedel och koldioxidutsläppen uppskattas till över 400 000 ton per år plus miljöskadliga ämnen. Det svensk-norska elbåtladdningsprojektet ska skapa förutsättningar för att etablera ett laddstråk för elbåtar i fritidsbåtshamnar mellan Göteborg och Strömstad, in i Oslofjorden och vidare söderut på andra sidan Skagerack till norska Agder. Projektets mål är att bidra till den gröna omställningen genom elektrifiering, smart teknologi och hållbara affärsmodeller.

Goda förutsättningar för omställning  

Med en utpräglad fritidsbåtskultur, många hamnar, marina besöksmål och en tradition av båttillverkning har Skagerrakregionen goda förutsättningar för snabb omställning inom elbåtsladdning och intilliggande tjänster. Här finns också relevanta teknikleverantörer och goda kunskaper inom fordonselektrifiering där projektet ska se närmare på vissa delar av samnyttjande av laddinfrastruktur.  

Stor potential att påskynda det gröna skiftet 

Norge har kommit längre med omställningen av fritidsbåtar jämfört med Sverige. Bland annat finns sedan några år en elbåtsförening med syfte att arbeta för det gröna skiftet för fritidsbåtar. I Arendals kommune pågår arbete med såväl laddplaner som laddkarta och elbåtsfestivalen Lydløs är en välbesökt arena för framtidens båtliv.  

Projektets arbetsområden 
  • Öka intresse och kompetens kring eldrivna båtar och elbåtsladdning hos hamnar, kommuner och båtintresserade. 
  • Tillhandahålla testbäddar inom laddinfrastruktur för test och demo och företagssamverkan. 
  • Stärka teknikutveckling och regionens näringsliv inom berörda områden. 
  • Forskningsstudier kring fritidsbåtanvändning för kunskapsuppbyggnad viktig för utvecklingen av elbåtar och laddinfrastruktur. 
  • Affärsmodeller för laddning, effekt på elnät och potential att kombinera båtladdning med förnybar energiproduktion. 

Samarbetet kommer att ske under namnet go:LEIF (Grön Omställning med Laddning, Elektrifiering och Infrastruktur för Fritidsbåtar) och sträcker sig från den 1 mars 2023 till den 31 december 2025. Här medverkar svenska och norska fritidsbåtshamnar, kommunalförbund/fylkeskommuner, näringslivskontor, teknikexperter och forskare. 

Vår roll

Business Region Göteborg kommer framför allt tillföra näringslivsperspektivet i projektet, med syfte att stärka de företag som redan idag befinner sig i värdekedjan för omställningen eller har innovationer som kan passa till det teknikskifte som sker. Projektet är även en del av det uppdrag som tilldelades Business Region Göteborg 2020 med syfte att samordna stadens aktörer i omställningen till ett elektrifierat transportsystem.  

Kort om projektet 

Projekttid: 2023-03-01 – 2025-12-31 

Medfinansiärer: ÖKS Interreg – Europeiska Unionen Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrack- och insatsområdet Grön Omställning, samt Västra Götalandsregionen. 

Deltagare: Business Region Göteborg, Innovatum Science Park och Agder Fylkeskommune även Fyrbodals Kommunalförbund, Göteborgsregionens fritidshamnar AB, Göteborgsregionens Kommunalförbund, Lysekils Energi Vind Aktiebolag, Lysekil Kommun, SSPA Sweden AB, Arendal kommune, Lydløs, Universitetet I Sørøst-Norge.  

Läs mer om projektet go:LEIF

Kontakta mig om projektet go:LEIF
Madeleine Johansson
Projektledare
Arbetsområden: EU projekt Klusterutveckling Maritima näringar