Göteborgs hamninlopp med kranen och amerikaskjulet

Nätverk och mötesplatser

Använd filtreringsfunktionen för att sortera på bransch, deltagare och geografi och klicka dig sedan in på nätverken för mer information.

Energi, Hållbarhetsfokus, MiljöteknikFöretag, Start-upsRegionalt
KKNFöretag, Organisationer, PrivatpersonerRegionalt
Hållbarhetsfokus, MiljöteknikAkademi, Företag, Offentliga Aktörer, OrganisationerRegionalt
Regionala företagarföreningarFöretagRegionalt
HållbarhetsfokusFöretagRegionalt
ICT, KKNFöretagNationellt, Regionalt
DetaljhandelFöretag, OrganisationerRegionalt
KKNFöretag, Start-upsRegionalt
FöretagsutvecklingFöretag, Start-upsRegionalt
FöretagsutvecklingFöretag, Start-upsRegionalt
ÖvrigtFöretagInternationellt, Nationellt, Regionalt
Energi, MiljöteknikAkademi, Företag, Offentliga Aktörer, OrganisationerInternationellt
Företagsutveckling, ICTFöretag, Start-ups, StudenterRegionalt
Fordon och transporter, Infrastruktur och LogistikAkademi, Företag, Institut, Offentliga AktörerNationellt
Detaljhandel, Energi, Finans, Fordon och transporter, Företagsutveckling, Hållbarhetsfokus, ICT, Infrastruktur och Logistik, Kemi, KKN, Life Science, Maritima Näringar, Miljöteknik, Övrigt, Regionala företagarföreningar, StadsutvecklingFöretag, Start-upsNationellt