Angereds Företagarförening

Angereds Företagarförening avser att fungera som ett språkrör mellan kommunens företrädare och de lokala företagen, samt att stimulera den lokala affärsverksamheten genom att lära känna varandra, skapa samhörighet och utbyta information och erfarenheter.

Bransch
Regionala företagarföreningar
Geografi
Regionalt
Deltagare
Företag
Värdorganisation
-
Form
Förening
Kostnad
Ja
Tillgänglighet
Kontakt