KKN Forum

KKN Forum är en mötesplats där aktörer inom kulturella och kreativa näringar träffas. Syftet är att skapa goda förutsättningar för branschutveckling inom dessa näringar.

Bransch
KKN
Geografi
Regionalt
Deltagare
Akademi
Företag
Offentliga Aktörer
Värdorganisation
Business Region Göteborg
Form
Mötesplats
Kostnad
Nej
Tillgänglighet
Öppet