5 tips för dig som vill vara relevant som företag

18 april 2017
Mai Thai, Sigma Stocks, och Gustaf Josefsson, Guff Innovation Lab, Foto: Barry Li, Business Region Göteborg
De företag som inser att de måste omorganisera sig hela tiden, som vågar lita på att medarbetare fattar kloka beslut och som ser ny teknik som en dörröppnare för nya affärsmöjligheter har morgondagen framför sig. Inte riktigt så enkelt? Här är 5 tips för dig och ditt företag.

Gustaf Josefsson, som har en bakgrund i allt från beteendevetenskap till teknologi, är mannen som hyllas av Alexander Bard för sin förmåga att prata om den framtid som faktiskt redan är här. Business Region Göteborg träffade honom när han pratade digital transformation på FinansKompetensCentrums årsmöte. På plats fanns även Mai Thai från Sigmastocks – en ung uppstickare från Göteborg som tack vare digitaliseringen utmanar finansbranschen. Vi har sammanfattat deras resonemang i fem tips för dig som vill vara relevant som företag imorgon.

Missa inte filmklippet med Mai Thai som trycker på digitalisering som möjliggörare av affärer >>

Missa inte heller filmklippet med Gustaf Josefsson som lyfter vikten av att driva ditt eget lärande  >>

1. Alla måste lära nytt – hela tiden

Gustaf Josefsson menar att historiskt sett var kunskap något som var begränsad till de fåtal som hade tillgång till böcker. Idag har alla med smart phones oändlig tillgång till information och alla världens böcker.

- Vi har aldrig vetat så lite som vi gör idag, säger Gustaf Josefsson, tvärvetare på Guff Innovation Lab.

Gustaf Josefsson pratar gärna dåtid när han ska prata framtid. För att sätta allt i perspektiv. Industrialismen fick inte bönderna att börja jobba inom industrin. Det var böndernas barn som fick utbilda sig inom nya områden och det var först i och med generationsskiftet som utvecklingen fortskred. Därför tog utvecklingen 100 år på sig. På 60-70-talet började vi inse att vi inte kan vänta på att folk ska dö för att få igenom en förändring. Vi införde livslångt lärande.

Vi har alltså upptäckt att hela samhället måste lära sig nytt - hela tiden. Vi kan inte längre genomföra en omorganisation i ett företag och sedan tro att vi kan befinna oss i ett statiskt tillstånd. Från och med nu behöver vi omorganisera oss hela tiden.

- Det enda vi vet säkert är att imorgon kommer inte vara som idag. Framgångsrika människor lägger därför in tid för personlig utveckling, säger Gustaf Josefsson.

För att klara denna utveckling behöver vi gå ifrån tänket att det bara är chefer som ska gå på ledarskapskurser. Nu behöver alla medarbetare utbildas och förstå hur vi ska jobba i team, handskas med olika personlighetstyper och fatta beslut. Gustaf Josefsson menar att det finns ett ökat behov av självledarskap med ökad möjlighet och ansvar för att ta eget initiativ.

Gustaf Josefsson betonar att varje individ bör driva sitt eget lärande. Vad ska du lära dig nästa vecka? Bestäm dig nu. Blir det sedan inte gjort, så har du varit för ambitiös i ditt mål. Sänk ribban och gör något. Att få något gjort är bättre än att invänta att något ska bli gjort perfekt - Done is better than perfect.

2. Förstå att vi jobbar i nätverk baserat på relationer

Vi beskriver gärna organisationer med organisationsscheman som tydligt visar vilka roller som rapporterar och pratar med vem. Vi gör alltså om människor till datakomponenter, inte individer. Men i verkligheten är människans sammankopplingar inom och utom organisationen mycket mer komplex, menar Gustaf Josefsson. Vi har relationer med helt andra än vad företagets organisationsschema säger. En organisation som tillåts att växa som ett rotnätverk, såsom internet, förstår att varje persons värde ligger i vad denne tillför sina nätverk. Människor och internet är ihopkopplade huller om buller och det finns ingen plan eller kontroll över vad eller vem som kopplas in, upp eller på. Tack vare att det är så, får fler och fler vara med och  hitta på. Det skapar utrymme för nya idéer. Företag kan inte längre ha en idélåda för att hantera kreativa medarbetare. Varför inte istället fråga vad det minsta är som behövs i tid och pengar för att förverkliga idén?

3. Inse att nya arbetssätt behövs när långsiktig planering fort blir inaktuell

Vi är vana att använda planer för vårt arbete, men en plan utgår från förutsatta variabler. Men i och med att vi vet mindre, så blir antalet sådana förutsättningar färre. Gustaf Josefsson förespråkar därför en mer experimentell metodik. Det är viktigt att skapa utrymme för att pröva sig fram till vad som fungerar bäst. Det är väldigt vanligt att man gör just detta till exempel när man utvecklar websidor eller gör olika former av utskick. Man gör helt enkelt flera olika versioner och ser vilken av versionerna som får bäst respons av mottagarna.

4. Lita på andra mer än de förtjänar

Gustaf Josefsson menar att vi måste lära oss att lita på andra mer än vad de förtjänar. Varför? En medarbetare, kund eller samarbetspartner som känner att du litar på den, kommer göra sitt yttersta för att leverera. Det är sådan tillit som får till exempel en medarbetare att växa och en kundrelation att frodas. Man tjänar på att släppa på barriärer – både i verkliga livet och digitalt.

Vissa organisationer går redan idag så långt att de låter vem som helst i en organisation fatta beslut om vad som helst. Förutsättningen är att de följer en förutbestämd process. De ska söka råd av experter och hos de som påverkas av beslutet. Det kan vara både kunder och anställda som påverkas. Sedan behöver du nödvändighetsvis inte följa råden du får, men i och med att du samlar in alla dessa råd anses du mest lämpad att fatta beslut i frågan.

5. Ny teknik genererar affärsmöjligheter

Någon som har sett affärsmöjligheten i digitalisering är Sigmastocks. De har på kort tid slagit sönder barriärer och helt ändrat spelplanen för finansbranschen. Genom företagets digitala verktyg kan privatpersoner, som satsar på långsiktigt sparande, lätt köpa fonder själva, utan att anlita dyra mellanhänder.

- Det finansbranschen går igenom nu är vad musikindustrin gick igenom i slutet på 90-talet. På grund av digitaliseringen sker en total omstrukturering och det är tack vare den som Sigmastocks kan erbjuda marknaden helt nya tjänster, säger Mai Thai, som är en av Sigmastocks grundare.

Både Gustaf Josefsson och Mai Thai menar att den nya tekniken bäddar för beteendeförändringar som, om man tittar på dem från rätt håll och med nya ögon, innebär affärsmöjligheter. Kanske är det du ser nästa stora möjlighet som uppstår i takt med att vår värld förändras?

Sigmastocks - ett företag som sett affärsmöjligheter i digitaliseringen
Sigmastocks grundades 2014, efter att grundarna själva saknade ett bra alternativ till dyr fondförvaltning. Sigmastocks erbjuder idag ett digitalt verktyg för det och man köper tjänsten genom att betala en månadskostnad, såsom man abonnerar på andra tjänster via nätet som till exempel Netflix och Spotify.Företaget erbjuder gör-det-själv-förvaltning. Läs mer om Mai Thai och Nanna Stranne och deras bolag här >>  

FinansKompetensCentrum
FinansKompetensCentrum är västra Sveriges enda oberoende finansförening inom finans, som håller dig à jour med vad som händer i branschen. Årsmötet där Gustaf Josefsson och Mai Thai talade är ett av alla de tillfällen då det bjuds in till seminarier med rikskända experter, inspiration och möjligheten att knyta intressanta kontakter. Business Region Göteborg driver FinansKompetensCentrum, som du kan läsa mer om här.

Underkategori

Tipsa en vän