Analys av företagets potential behövs för att kunna ta nästa steg

5 september 2019
Våra företagsrådgivare Charlotta, Johan, Karin och Ywonne resonerar kring vikten av en ordentlig analys för att företag ska kunna jobba med rätt saker i rätt ordning.
Har du en gnagande känsla av att du borde fundera över ditt företags styrkor och svagheter, men att tiden inte riktigt finns? Då kan Expedition Framåts rådgivare hjälpa dig med en tidsbesparande och effektiv analys som blir det verkliga startskott på tillväxtresan. Så här går det till.

När du och ditt företag bestämt er för att gå med i Expedition Framåt är det dags för den stora genomlysningen av verksamheten: Tillväxtanalysen. Det innebär att företagets ägare eller ledare sitter ned tillsammans med en av Business Region Göteborgs affärsrådgivare och går igenom styrkor och svagheter, steg för steg och på djupet, för att definiera företagets utvecklings- och tillväxtpotential.

– Det är en intervju på ungefär 2,5 timmar som utgår från Tillväxthjulet och 14 verksamhetsspecifika frågor som skär igenom hjulet och dess olika delar, förklarar Johan Eckebrant, en av Expedition Framåts företagsrådgivare.

EFFEKTIV GENOMGÅNG

Inom Tillväxthjulets del Människa diskuterar man tillväxtteam, ambitioner, kärnkompetens, värderingar och vision. Under rubriken Koncept går man igenom affärsidén, omvärlden, marknadsföring, försäljning och organisation, och inom delen Utveckling pratar man om produkt- och tjänsteutveckling, mål och strategier, ekonomi och ledarskap. Det blir en heltäckande diskussion utifrån hårda och mjuka värden, fakta och funderingar – allt detta på mindre än en halvdag. Företagsrådgivare Charlotta Johansson slår fast att Tillväxtanalysen är perfekt för den som säger sig inte ha tid att ta tag i företagets utveckling på längre sikt – något som hon och hennes kolleger ofta hör från företagare.

– De vet att de borde jobba strategiskt, men har svårt att få loss tiden. Då är det här optimalt. Det tar bara några timmar och de får reda på allt – vilka områden de har koll på och vad som är kritiskt, säger hon.

Underkategori
Charlotta Johansson och Johan Eckebrant, företagsrådgivare på Business Region Göteborg

Johan Eckebrant beskriver intervjun som ett djupgående samtal där du som företagsledare får en chans att sätta ord på, reflektera över och diskutera ditt företags situation och förutsättningar.

– Det brukar bli otroligt givande samtal. Visst, det kan vara känsligt att identifiera och blotta sina svagheter, men jag upplever att företagarna verkligen vill veta vad de kan bli bättre på, det är ju därför de har kommit i kontakt med oss från början, säger han.

SAMMANSTÄLLER ANALYS

Därefter arbetar affärsrådgivaren vidare på egen hand och sammanställer en analysrapport utifrån research, diskussion och anteckningar. Därefter, efter ungefär två veckor, är det dags för återrapportering som brukar ta ungefär 1,5 timme. Då presenteras rapporten över samtliga 14 områden. Varje del följer en särskild struktur.

– Först står det hur framgångsrika tillväxtföretag arbetar inom det specifika området – det är ju sådant vi vet tack vare den forskning på tusentals företag som Tillväxthjulet bygger på. Därefter jämför konsulten hur just ditt företag arbetar inom området, sätter en poäng mellan 1 och 9 och definierar utvecklingspotentialen, säger Johan Eckebrant.

– Rapporten är väldigt omfattande, och under mötet diskuterar och förklarar konsulten också en hel del muntligen. I rapporten finns plats att anteckna, tillägger Charlotta Johansson.

FEM REKOMMENDATIONER

De 14 delanalyserna trattas dessutom ned till en konkret lista med fem punkter: rekommenderade åtgärder listade i prioritetsordning.

– Listan är naturligtvis individuell och ser olika ut för alla företag, men den kan till exempel ha visionsarbete som en första åtgärd, sedan strategisk plan, och så vidare, förklarar Charlotta Johansson.

Charlotta Johansson, företagsrådgivare Business Region Göteborg

Ofta visar det sig att företagarna själva redan efter den första intervjun har börjat ta tag i det mest kritiska. Den har fungerat som en inspirerande kickstart, så när det är dags för återrapporteringen säger företagarna ofta ”det har vi redan satt i gång med” eller” nu är möten bokade”. Listan med rekommendationer bemöts ofta med stor igenkänning.

– De tycker att det är ”spot on”. Ofta har de haft en känsla i såväl kroppen som huvudet av hur det står till, men inte vetat vilken ända att börja nysta i. Analysen och rekommendationen blir en plattform för det vidare arbetet, säger Johan Eckebrant.

KONKRETA FÖRÄNDRINGAR

Expedition Framåts företagsrådgivare har flera exempel på att den inledande intervjun och processerna som den sätter i gång har skakat om företagandet och lett till stora förändringar.

– Det kan handla om att två delägare har olika syn på företagets utveckling. De kanske har tappat fart för att en vill gasa, en vill bromsa, och det blir tydligt när man får möjlighet att sitta ned och prata med en erfaren affärsrådgivare och verkligen gå på djupet. Jag har varit med om att delägare går skilda vägar från ett möte till nästa. Det kan ju verka dramatiskt, men oftast kan det vara det bästa för företagets tillväxtresa, säger Charlotta Johansson.

Poängsättningen syftar till verksamhetens nuvarande arbete på respektive område. Man kan få mellan 1 och 9 på vart och ett av de 14 områdena, vilket innebär en maxpoäng på 126.

– De flesta företag hamnar mellan 70 och 80, vilket brukar betyda att grundförutsättningarna är goda och vi kan gå in och verkligen göra skillnad. En lägre poäng innebär ofta att företaget behöver göra mer grundarbete och inte är lika mottagliga ännu för tillväxtfrämjande insatser, säger Johan Eckebrant.

Men, är de noga med att påpeka: poängen är inget slutbetyg – det är bara en siffra att utgå ifrån.

– Jag brukar säga att det är som att anlita en personlig tränare. Ju sämre förutsättningarna är från början, desto snabbare ser du effekterna av arbetet du lägger ned. Vi sätter inte en poäng för att sänka någon, utan för att visa hur stor potentialen är att bygga vidare, avslutar Charlotta Johansson.

Tipsa en vän