Antal anställda ökar trots pandemin

14 oktober 2021
Trots pandemi ökar antal anställda i Göteborgsregionen, men småföretagen har drabbats hårt. Samtidigt ses en ökning i nystartade företag. Detta framgår av en ny rapport från Business Region Göteborg.

Rapporten Företagande 2021 samlar statistik, fakta och analyser av näringslivet inom en rad områden i Göteborgsregionen – som rör företagsstrukturen, utrikeshandeln, utlandsägandet samt nystarterna.

- Vi ger en samlad bild av hur Göteborgsregionens företagsstruktur ser ut och hur den har utvecklats fram till 2020. Det som presenteras i rapporten är utfallssiffror, det vill säga inga prognoser eller förväntningar, utan hårda fakta. Det är därför det dröjer så långt in på det nya året innan man ser riktiga siffror och kan sammanställa materialet, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg. 

Den senaste statistiken från 2020 visar att Göteborgsregionen har cirka 115 000 företag, vilka har drygt 122 000 arbetsställen i regionen.

Totalt sett har drygt 531 000 personer anställning i Göteborgsregionen år 2020, vilket motsvarar en tillväxt på 2 procent jämfört med 2019.

- Trots pandemin har antal anställda ökat inom alla företags storleksklasser, bortsett från företag med 1-4 anställda som drabbats mycket hårt av pandemin under 2020, säger Peter Warda. 

Var femte anställd på de 100 största företagen

De 100 största företagen i Göteborgsregionen har cirka 103 000 anställda, vilket motsvarar nästan var femte anställd i regionen. Andelen av totalt anställda i Göteborgsregionen för de 10 största företagen ligger på 7,5 procent (vilket motsvarar cirka 40 000 anställda).

- I båda fallen är den långsiktiga trenden nedåtgående, vilket innebär att beroendet av de största arbetsgivarna har minskat över tid och visar på en starkare mångfald i Göteborgsregionens näringsliv, säger Peter Warda.

Nystartade företag ökar

Under 2020 startades det drygt 8 200 företag i Göteborgsregionen. Jämfört med 2019 innebär detta en ökning med cirka 700 nystartade företag (+9,1 procent).

Sett till branscher startas det flest nya företag inom ’juridisk och ekonomisk konsultverksamhet’ som hade 935 nystarter under 2020. Även inom ’byggverksamhet’, samt inom ’detaljhandel’ startades det många nya företag.

- Vi ser framförallt att nystartade företag har minskat rejält med koppling till kultur, nöje och fritid vars verksamheter också har drabbats hårt av rådande restriktioner under pandemin. Samtidigt ser vi att nystarter inom detaljhandel, trots pandemin, faktiskt ökar och lika många hotell startades 2020 som det gjorde 2019, säger Peter Warda.

 

FAKTA:

Göteborgsregionens tio största företag (antal anställda 2020)

1 Volvo Cars 16 475

2 Samhall 3775

3 Chalmers Tekniska Högskola 3 275

4 Volvo Technology 2 925 (hela Volvo Group har cirka 12 000 anställda i regionen)

5 Volvo Lastvagnar 2 725

6 SKF 2 400

7 AstraZeneca 2 325

8 Postnord 2 025

9 Veteranpoolen 1 925

10 Ericsson 1 825

(Källa: SCB)

 

Tipsa en vän

Visa cookie-information