Arbetsmarknaden i Göteborgsregionen fortsatt stark – trots sänkta tillväxtförväntningar

16 november 2022
Arbetslösheten i Göteborgsregionen fortsatte sjunka under tredje kvartalet trots svagare makroekonomi. Men omvärldsläget, inflation och annalkande lågkonjunktur har dämpat Göteborgsföretagens tillväxtförväntningar framåt rejält. Konjunkturbarometern pekar på svagt normalläge.

Konjunkturindikator för företagen i Göteborgsregionen landar in på index 91,5. Det är ett rejält fall jämfört med förra kvartalets 109. En bistrare framtid kryper allt närmare. Men spännvidden mellan sektorerna är relativt stor.

Tillverkningsindustrin i regionen går fortfarande bra, med ett kapacitetsutnyttjande på 86 procent. Företagen tror på starka produktionsvolymer ytterligare en tid och fortsätter söka folk. Men överhettningen är över och lönsamheten pressas allt mer. I byggsektorn har aktiviteten hållit ställningarna även om läget har dämpats något och nu betecknas som normalt. Framåt tror man dock på sänkta byggvolymer och behov av mindre personal.

Nattsvart är det inom handeln. Försäljning och vinster minskar för flertalet, och handeln tror sig behöva mindre folk trots att julhandeln står för dörren. Även tjänstesektorn har svalnat av betydligt. Där siar företagen om oförändrad efterfrågan och lönsamhet framåt. Personalbehovet är på sina håll fortfarande stort, och som helhet är tjänsteföretagen försiktigt optimistiska.

Inflation och räntor styr utveckling
Sveriges BNP väntas bli negativ nästa år men på regionens exportmarknader ser det något ljusare ut. BNP växer med 2,5 procent i år på Göteborgsregionens tio största marknader (viktat för andel av det regionala näringslivets försäljning), när vi väger samman prognoser från banker och institut. Medelprognosen för 2023 landar på +1,1 procent i marknadstillväxt för näringslivet i Göteborgsregionen.

– Lågkonjunkturen närmar sig regionen med stormsteg. Men bilden är delad. Regionens industriföretag håller emot något bättre än övriga delar av näringslivet. De långa leveranstiderna har byggt på företagens orderstockar samtidigt som den svaga kronan har gynnat delar av industrin, säger Henrik Einarsson, analyschef på Business Region Göteborg.

Arbetsmarknaden fortsatte stärkas
Arbetslösheten föll ytterligare ett snäpp i oktober till 5,6 procent i Göteborgsregionen, vilket innebär strax under 30 000 personer utan arbete. Det är lägst bland storstadsregionerna, och lägre än arbetslösheten i riket på 6,6 procent. Jämfört med ett år tillbaka har arbetslösheten sjunkit inom alla grupper på arbetsmarknaden. Bland utrikesfödda ungdomar är arbetslösheten 14,8 procent, en nedgången med 4 procentenheter jämfört med oktober 2021.

Mängden annonserade jobb låg kvar på den historiskt höga nivån under kvartalet juli-september, med 10 900 tillsvidaretjänster utlysta per månad. Bland dem som söker personal finns Svenska Mässan, elflygplansutvecklaren Heart Aerospace, Northvolt och Volvo Cars gemensamma FoU-center och matleverantören Kavall.

SCB:s sysselsättningsstatistik visar på en mycket kraftig ökning i Göteborgsregionen kvartal 3 till 583 000 sysselsatta. Jämfört med motsvarande kvartal förra året är det upp 7,3 procent, även om jämförelsen kan vara överdriven på grund av förändring i mätmetod.

– Det som överraskar mest är den starka arbetsmarknaden. Även om nivån på tillväxten är lite osäker på grund av metodskifte i statistiken är det säkerställt att arbetsmarknaden är starkare i Göteborgsregionen än i regionerna Malmö och Stockholm när vi jämför med samma kvartal i fjol, säger Peter Warda, senior analytiker, Business Region Göteborg.

– Vi förväntar oss dock att jobbtillväxten tappar fart framåt, och att det blir svårare att ta sig in på arbetsmarknaden på grund av svagare konjunktur.

Inkvarteringen slog rekord, men bopriserna faller
Besöksnäringen gick riktigt starkt under tredje kvartalet. Med 679 000 gästnätter per månad, var fjärde utländsk, slog inkvarteringen i Göteborgsregionen det tidigare rekordet från 2019 med bred marginal. Hotellens beläggningsgrad snittade på 77,5 procent. Landvetter hade 479 000 flygpassagerare per månad under kvartalet. Fyra av fem resor var Europaresor.

Bostadsrätterna har samtidigt fallit kraftigare i pris i Göteborg än i övriga Sverige, både senaste kvartalet (-3,0 procent) och jämfört med september i fjol (-8,3 procent). Prisfallet för villapriserna i Göteborgsregionen (-8,4 procent på årsbasis) följer trenden för riket.

Konkurserna ökade något under kvartal 3 och drabbade framför allt anställda hårdare än tidigare. 600 personer blev av med arbetet under kvartalet när deras arbetsgivare begärdes i konkurs.

Henrik Einarsson, etableringschef Business Region Göteborg
henrik.einarsson@businessregion.se
telefon: 031-367 61 27

Peter Warda, senior analytiker Business Region Göteborg
peter.warda@businessregion.se
telefon: 031-367 62 11

Underkategori

Tipsa en vän