Åsa Qvist Ek, Lerum: "Vi vill vara en attraktiv småföretagarkommun"

11 december 2019
”Ett starkt näringsliv är en viktig del i vårt hållbara samhällsbyggande och det uppstår en positiv kraft när förvaltning, politik och näringsliv arbetar ihop”, skriver Åsa Qvist Ek, näringslivschef i Lerums kommun.

"För tre år sedan bildades näringslivsenheten i Lerums kommun, och jag började som näringslivschef. Då fanns det få samverkanspunkter mellan näringslivet och oss. Sedan dess har kommunens relationer med näringslivet utvecklats och ett värdefullt samarbete skapats. I dag arbetar vi tillsammans i många olika samverkansgrupper. Ofta sker dessa möten i samverkan mellan förvaltning, politik och näringsliv och ett lyckat exempel är vårt Näringslivsråd.

Ett starkt näringsliv är en viktig del i vårt hållbara samhällsbyggande och det uppstår en positiv kraft när förvaltning, politik och näringsliv arbetar ihop. Vi har skapat flera publika mötesplatser, och det gynnar bland annat kommunens alla småföretagare. Många har ett brinnande engagemang för sin hembygd och näringslivet. För att hjälpa dem att utvecklas och göra affärer skapar vi till exempel frukost- och lunchträffar men även andra aktiviteter. Där möts människor och det generar inte minst en ökad förståelse för våra olika förutsättningar.

Ett nytt evenemang är Vänhems veranda, som ligger ute vid Nääs slott. Där har vi skapat ett forum för kreativ näringsutveckling. Vi tror mycket på att låta olika branscher mötas. Det öppnar upp för nya möjligheter och kreativa företagsidéer.

Under de senaste åren har vi aktivt varit med och verkat för möjligheter till praktikplatser och språkträning för våra nya invånare. Det arbetet är viktigt för att få ett samhälle att fungera. Vi är en del av det stora samhällsbygget och där är våra företagare oerhört betydelsefulla.

Lerums kommun har många styrkor. Det är en geografiskt stor kommun med stora möjligheter. Vi har goda tågförbindelser, ligger nära Landvetter och stora vägar. Vi kan locka med ett naturnära boende och arbetsmiljö kopplat till storstadens möjligheter. Här finns runt 200 sjöar, och runt tre av dem bygger vi upp en hållbar besöksnäring.

Under de kommande åren kommer vi aktivt att bidra till Göteborgsregionens mål att skapa 120 000 nya jobb. Vi lägger ner mycket tid och kraft på utveckling av mer verksamhetsmark och kontorslokaler. De företag som vi redan har ska kunna växa och vi vill gärna att nya flyttar hit. Vi kommer att fortsätta att vara en småföretagarkommun och skapa fler stationsnära kontorsmöjligheter. Vi vill vara en attraktiv småföretagarkommun och vi vill bidra till regionens tillväxt på ett hållbart sätt."

Åsa Qvist Ek, näringslivschef i Lerums kommun

 

Två möjligheter ...

  • Hela regionen växer och eftersom vi är en del av regionen kan vi få hit fler företag och fler anställda. Vi fortsätter att utveckla och arbeta strukturerat med hållbar besöksnäring.
  • Vi tar tillvara våra nyanländas kompetenser och ser att de kan bidra i vårt näringsliv. Nu arbetar vi tillsammans med företagare för att dra nytta av den kompetensförstärkning som nyanlända bidrar med.

... och en utmaning

  • Vi har ont om verksamhetsmark, det är kompetensbrist och kontorsmöjligheterna är få. Om inte vi hittar mark och lokaler risker vi att se att företag flyttar från vår kommun.

 

Fakta Lerum

Invånarantal: 42 137

Arbetsställen: 4 355

Anställda: 9 108

Största privata arbetsgivare: BraunAbility, tidigare Autoadapt (130 anställda)

Tillväxt under 2000-talet: 6 296 fler invånare, 2 404 fler jobb, 1 435 fler arbetsställen

Tipsa en vän