Batterifabriken: Därför valde vi Göteborg

20 juni 2022
Volvo Cars och Northvolt gör gemensam sak för att utveckla och tillverka högeffektiva battericeller. 30 miljarder kronor investeras i en batterifabrik och ett utvecklingscentrum i Göteborg. Satsningen beräknas ge upp till 3 000 nya jobb.

– Vi står inför en av de största industriella omställningarna i modern tid med elektrifiering av allt från fordon till flyg och sjöfart. Och det går snabbt. De kommande 6–7 åren kommer elektrifieringen att slå igenom på alla fronter och efterfrågan på battericeller kommer att explodera, säger Erik Severinson, strategichef på Volvo Cars.

Tillsammans med Northvolt räknar Volvo Cars med att i ett första steg producera battericeller till 300 000 bilar per år vid göteborgsfabriken. Samtidigt har Volvo säkrat leveranser från Northvolts skellefteåfabrik och ett flertal andra leverantörer för att täcka in resten av behovet.

– Den stora utmaningen för oss är tiden, den är nästan binär för oss. Vi säljer i dag 700 000 bilar per år och växer kraftigt. När vi går över från förbränningsteknik till eldrift i hela produktionen, är tillgången till konkurrenskraftiga battericeller avgörande för att vi ska kunna möta efterfrågan. Partnerskapet med Northvolt är en perfekt match för att säkra tillgången på battericeller och driva på i utvecklingen mot mer energitäta och billiga batterilösningar.

Samarbetet mellan Volvo Cars och Northvolt har vuxit fram de senaste 18 månaderna och allt har gått extremt snabbt. Ett antal lokaliseringar utvärderades längs vägen och valet föll på Göteborg av flera skäl.

– En viktig aspekt var att göteborgsregionen är ett väl etablerat och ledande fordons kluster med tillgång till rätt typ av kompetens för en sådan här stor och tekniskt avancerad satsning, säger Anders Thor, ansvarig för samhällskon­takter på Northvolt.

– I Göteborg finns en enorm ingenjörs­ och operatörskompetens inom fordonsindustrin som relativt enkelt går att bygga på för att svara mot våra behov. Här finns också en tradition av att arbeta med kompetensutveckling i takt med industrins utveckling. Det gör att vi också relativt snabbt kan få fram nästa generations experter inom batteriutveckling och batteriproduktion.

Erik Severinson och Anders Thor lyfter också fram logistikläget mitt i ett av Europas mest dynamiska fordonskluster som en vital faktor för lokaliseringen av fabriken och utvecklingscentret.

– Det goda logistikläget med bara ett par kilometer till Nordens största hamn och närheten till fordonsindustrin är starka argument för Göteborg. Det är en komplex logistik som måste fungera vid batteriproduktion, och här finns extremt goda förutsättningar för att knyta ihop bra och hållbara logistiklösningar.

En av de stora utmaningarna i anslutning till etableringen är att säkra tillgången på billig förnybar energi.

– Sverige har hunnit långt i omställningen till förnybar energi, men kapaciteten måste byggas ut kraftigt för att svara mot de behov som finns i hela samhället för att klara klimatomställningen. För att minimera koldioxidavtrycket i ett batteri behöver de produceras på 100 procent fossilfri energi, så vi behöver snabbt kunna skala upp energitillgången för oss, för övrig industri och för hushållen i Göteborg.

Just nu pågår planarbetet för bygget för den jättelika batterifabriken strax intill Volvos bilfabrik i Torslanda.

– Den svenska byggprocessen är en utmaning, men vi har ett väl fungerande samarbete med staden, regionen och staten för att få alla pusselbitar på plats i rätt tid. För svensk exportindustri är det kritiskt att kunna få till den här typen av projekt och det ligger i hela samhällets intresse att vi lyckas.

Text: Sven-Eric Lindberg
Foto: Northvolt och Volvo Cars

Dramatisk utveckling
År 2025 kommer de första battericellerna från Volvo Cars och Northvolts samägda fabrik i Göteborg. Året därpå rullar de första Volvobilarna med egenbyggda battericeller ut på marknaden.

Battericellerna blir allt mindre och allt mer energitäta. De kommande åren förväntas en dramatisk utveckling av battericellsteknologin och vi kommer även att se storskaliga lösningar för att återvinna de värdefulla metallerna i battericellerna.

Texten är hämtad från Magasin Göteborg 2022

Läs mer om batterifabriken i Göteborg

Lär känna Göteborgs styrkor inom fordon och mobilitet

 

Huvudkategori

Tipsa en vän