Besökningsnäringen samverkar för att skapa unika upplevelser i Göteborgsregionen

10 december 2018
”Det är nästan så jag vill säga halleluja nu” utbrister Åsa Qvist Ek från Lerums kommun när moderatorn Tommy Ivarsson precis sammanfattat de deltagande företagens upplevelser av projektet Tillväxt Turism.
Göteborgsregionen har otroligt mycket att erbjuda besökare, allt ifrån vidsträckt skärgård till populära matupplevelser, inbjudande vandringsleder och kulturella besöksmål. Men för att skapa riktig hävstångseffekt krävs konkret samverkan i branschen. – Vi har sparat tre-fem år av tid på att faktiskt göra saker istället för att bara prata, menar Preben Pedersen på restaurang Tullhuset.

Tillväxt Turism är ett EU-projekt som haft två huvudsyften. Dels att utveckla och göra småföretag mer exportmogna och få dem att samverka kring fler produkter och leveranser, men även att samla regionens kraft via tre redan aktiva organisationer: Business Region Göteborg, Göteborg & Co och Turistrådet Västsverige. Denna kraftsamling har genererat många nya samarbeten och vind i seglen hos företagarna, det framgår tydligt under slutkonferensen på Hotel Waterfront.

Dagen inleddes med en inspirerande film som producerats för att locka besökare till Göteborg och Bohusläns skärgård.

Underkategori

Genom samverkan och företagsutveckling har många inspirerande rutter och tips till regionens besökare satts samman inom projektet. Dessa kommuniceras nu på både lokala, regionala destinationssajter men också genom Visit Swedens kanaler. Ett gott exempel är de båtluffar-rutter som tagits fram och som lyfts genom kommunikationen Båtluffa i Bohuslän.

I Hönö Klåva jobbar man sedan ett tag tillbaka med att utveckla den fysiska platsen till en mer allsidig och lockande stadsnära destination. Man har anordnat workshops där företagarna, fastighetsägarna och kommunen tillsammans jobbar med att skapa en långsiktig och hållbar vision och målbild.

– Det finns ingen annan väg att gå, samverkan måste till – vi behöver gå hand i hand, förklarar en av de lokala företagarna, Preben Pedersen från restaurang Tullhuset och hans kollega Christer Olofsson från Lilling Cottage håller med. Visionen måste skapas ur delaktighet men det krävs även kompetensutveckling hos oss företagare och detta projekt har dukat upp ett smörgåsbord av möjligheter.

Paneldebatt i projektet Tillväxt Turism
Paneldebatt med deltagare från Lilling Cottage, Nääs Slott, Kajaktiv, Hotel Waterfront och Tullhuset.

– För oss har det varit viktigt att få input från någon som inte redan finns i vår organisation, fortsätter Preben Pedersen. Vi hade under fem års tid sagt att vi skulle göra en marknadsplan men aldrig kommit till skott. Nu är den på plats tack vare våra möten med en konsult som satte lite krav på oss.

Camilla Danielsson är en av de affärsutvecklare hos BRG som jobbat med företagen i projektet. Hon är imponerad av engagemanget och drivkraften hos många företagare.

– Det finns så mycket passion bortom att bara driva företag i denna bransch. Jag känner att de med sina upplevelser och produkter verkligen bidrar till att skapa ett rikare liv för turisterna, men framförallt för oss som bor i regionen.

Camilla Danielsson, affärsutvecklare på Business Region Göteborg.
Camilla Danielsson, affärsutvecklare på Business Region Göteborg.

Vilka utmaningar eller behov ser du tydligast att företag i turistbranschen har?

– Framförallt finns det många som vill förlänga och utjämna sina säsonger. Dels för att bli mer effektiva och lönsamma men även för att kunna anställa och utveckla kompetensen hos sin personal, vilket kan vara svårt när säsongerna och anställningarna är korta.

Många av konferensdeltagarna är överens om att utmaningen är att få folk att se och lockas av de upplevelser man erbjuder. Folks tid är dyrbar och upplevelseföretagen behöver visa att de kan göra den meningsfull. Och då behöver man jobba tillsammans över kommungränserna, till exempel som i nästa sommars lansering av Gotaleden mellan Göteborg och Alingsås.

Maria Jerenvik och Åsa Qvist Ek från Lerums kommun
Maria Jerenvik och Åsa Qvist Ek från Lerums kommun.

– Vi är många nu som tänker ”hur kan vi bidra till att utveckla en större del av regionen än vårt eget område”, menar Maria Jerenvik, näringslivsutvecklare i Lerums kommun. Vi träffade Hans Svensson som hade skissat på en vandringsled mellan Kopparmärra i Göteborg till caféstaden i Alingsås. Deletapper av storstadsnära vildmarksvandring som kan nås av tågpendeln.

– Ja, vi behöver verkligen tänja på gränserna mellan kommunerna, säger Åsa Qvist Ek, näringslivschef i Lerums kommun.

Från projektgruppen togs initiativet till ett inledande möte om ett samarbete om Gotaleden. Detta ledde till att Lerums kommun nu projektleder skapandet av leden.

– Ja, alla fyra kommuner som jag presenterat idén för har varit positiva, så nu planerar vi för premiärvandringen till helgen den 14-16 juni 2019, förklarar projektledaren Hans Svensson. Att det finns en sammanhållen led innebär att de deltagande företagen längs vägen kan marknadsföras på ett nytt sätt för turister. Detta genererar tillväxt och utveckling längs leden men får samtidigt upp ögonen på folk för den vackra naturen.

Diskussioner kring utveckling av turismnäringen i Göteborg
Hur skapar vi en mer attraktiv och sammanhängande destination i Göteborgsregionen?

När projektet Tillväxt Turism sammanfattas är kontentan att nätverkandet, utbildningarna och de konkreta insatserna skapat stor affärsnytta och självförtroende hos företagarna som deltagit.

En metod som varit speciellt uppskattad är affärsanalysen. Här har specifika behov och utmaningar fångats upp hos företagen och sedan har riktade insatser satts in för att ta tag i dem. Det framkom att detta har gjort stor skillnad i företagarnas vardag, denna lyhördhet för företagens faktiska problem har känts värdefull.

Även utvärderaren Göran Sjöberg från European Minds ser många positiva resultat när han sammanställer enkäten som gjort med deltagarna.

Av de företag som intervjuats är det slående vilken nytta projektet har haft. De har fått konkret hjälp i att utveckla sina företag, bland annat när det gäller att vara synliga digitalt men även när det gäller sina affärsmodeller. Och nyttan syns konkret. Antalet besökare har ökat, de företag som deltagit i projektet har ökat sin omsättning påtagligt, ökat vinsten och tagit fram fler produkter och de beskriver hur nya samarbeten kommit till stånd som lovar gott för framtiden.

Camilla Rolfsman (Göteborg & Co), Ywonne Genberg (Business Region Göteborg), Karin Gesouli (Turistrådet) och moderatorn Tommy Ivarsson diskuterar Göteborgsregionens turismutveckling.
Camilla Rolfsman (Göteborg & Co), Ywonne Genberg (Business Region Göteborg), Karin Gesouli (Turistrådet) och moderatorn Tommy Ivarsson diskuterar det fortsatta arbetet.

Marie Linde från Turistrådet Västsverige, som varit med i styrgruppen för projektet, avslutade konferensen. Hon berättade att ambitionen är att fortsatt samverkan mellan de tre organisationerna ska integreras i de ordinarie verksamheterna.

Upplevelsen för besökarna står alltså i centrum, och nu har många små och medelstora aktörer sett nyttan i att samarbeta för att tillsammans kunna nå ut med just sina erbjudanden på ett bättre sätt. Samverkan skapar kraft och inspiration – och en starkare och mer attraktiv region.

I projektet Tillväxt Turism har tre organisationer samverkat för att tydliggöra sina roller och erbjudanden.

Projektgruppen har erbjudit rådgivning inom företagsutveckling och produktutveckling för de deltagande företagen. Organisationerna har också genomfört digitala analyser och affärsutvecklande insatser och bidragit med branschkunskaper. Det har anordnats möten, matchmaking, seminarier och workshops inom företagsutvecklande insatser. De framtagna inspirerande rutterna och de deltagande företagen har även marknadsförts nationellt och internationellt.

Göteborg & Co:s uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Det görs genom att i bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som hållbar destination så att alla som lever och verkar här gynnas av en växande besöksnäring. Göteborg & Co ägs av Göteborg Stad och ingår i koncernen Göteborg Stadshus AB.
www.goteborgco.se

Turistrådet är Västra Götalandsregionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. De utvecklar och marknadsför Västsverige (Västra Götalands län) som destination. Kunderna är verksamheter inom besöksnäringen i Västsverige. Tillsammans med näringen och offentliga aktörer initierar och driver de viktiga utvecklingsfrågor. Turistrådet är också en självklar samarbetspartner när det gäller företags- och strategisk utveckling samt marknadsföring och kommunikation.
www.vastsverige.com/turistradet-vastsverige

Business Region Göteborg arbetar för att skapa förutsättningar för hela regionens näringsliv genom att bistå med kunskap, kontakter och arenor för samverkan. Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen.
På avdelningen Företagsutveckling hjälper vi entreprenörer och nystartare att komma igång med sina företag för att sedan i programmet Expedition Framåt stötta befintliga företag i sin fortsatta utveckling mot lönsamhet och hållbar tillväxt.

www.businessregiongoteborg.se

Tillväxt Turism är en viktig insats för att förverkliga ambitionen om att Göteborgsregionen ska vara en hållbar destination ur alla aspekter. Business Region Göteborg sätter fokus på att stärka företagen inom besöksnäringen genom att erbjuda företagsutvecklande insatser till företagen. Deltagande parter är Göteborg & CoTuristrådet Västsverige och Business Region Göteborg, där vi är projektägare. Projektet pågår mellan 2016-2018.

Projektet Tillväxt Turism delfinansieras av Tillväxtverket med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Logotyper för EU, Tillväxtverket, BRG, Gbg & Co och Turistrådet

Tipsa en vän