Bland tillväxttips och tyska tårtor

27 augusti 2020
Ska man låna pengar för att växa snabbt eller sikta in sig på organisk tillväxt över tid? Hur gör man för att etablera sig på den internationella marknaden? Och hur gör man en verksamhet skalbar? Med dessa och liknande frågor kan små och medelstora företag få hjälp av Business Region Göteborgs affärsutvecklare inom området tillväxt.

De flesta företag vill växa, men ibland tar det stopp. Det kan vara olika saker som hindrar tillväxten – kanske har organisationen inte hängt med, kanske behöver man hitta nya marknadssegment eller nya länder att sälja sina varor och tjänster till. Varje företags situation är unik, men det finns också vissa utmaningar som de flesta växande företag ställs inför förr eller senare. Och då finns erfaren hjälp att få från Business Region Göteborgs affärsutvecklare.

Inom området tillväxt har Expedition Framåts konsulter träffat tusentals ledare för små och medelstora företag genom åren. Lite mer konkret kan hjälpen de erbjuder handla om att genomföra en teoretiskt förankrad analys av vilka förändringar företaget behöver göra för att nå sina tillväxtmål, eller ge rådgivning till företagsledning för att hantera organisationsfrågor vid snabba förändringar. De kan också hjälpa till med att skapa skalbarhet i företaget eller ge råd inför en internationell expansion.

Vi ställde några frågor till konsulterna Vinita Batra, Per Bäckman, Joel Hegardt, Robert Orbelin och Philip Wramsby om hur de kan hjälpa företag att växa, och vilka utmaningar företagarna oftast ställs inför.

Underkategori

– Det kan handla om att företag befinner sig i en situation där allt går bra, men man har svårt att ta nästa steg. Då måste man skapa strukturer för att företaget ska kunna växa – till exempel en delegeringskultur så att fler medarbetare är med och fattar beslut. Om man tittar på vilka företag som är uthålligt framgångsrika så kännetecknas de av att man bygger nerifrån och upp – annars riskerar det att bli ett luftslott Och för att få sin organisation och sina produkter skalbara behöver företag ofta ta hjälp utifrån, säger Per Bäckman. 

Per Bäckman, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt
"För att få sin organisation och sina produkter skalbara behöver företag ofta ta hjälp utifrån", säger Per Bäckman

– De är ofta för fast i det operativa för att kunna göra en bra och genomtänkt plan för tillväxt. Jag försöker ofta få ner hela deras affärsplan med mål och strategi på en enda powerpointbild. Det gör att företaget tvingas fokusera på det allra viktigaste. Man måste våga sätta smarta mål som är specifika, mätbara, avstämda, realistiska och tidsatta. Och sedan ha kraft att också följa upp målen, menar Joel Hegardt. 

Joel Hegardt, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt
"Jag ser en tydlig koppling – de som förstår att de inte kan allt själva och väljer att ta in extern kompetens är också de som växer. Ibland med raketfart", säger Joel Hegardt.

– Som vd i ett mindre företag har man ofta väldigt mycket man vill göra, men svårt att prioritera internt och veta vad som kommer att ge störst effekt. Då kan vi stötta med att prioritera, eller göra en översiktlig analys. Jag jobbar också mycket med företag som vill etablera sig på nya marknader genom internationalisering. Då är det viktigt att man gör en grundlig analys innan man satsar – en del företag jag möter tror att man kan köra på på samma sätt som i Sverige, men det finns oerhört stora skillnader mellan hur olika marknader fungerar, säger Vinita Batra.

Vinita Batra, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt
"Jag jobbar också mycket med företag som vill etablera sig på nya marknader genom internationalisering. Då är det viktigt att man gör en grundlig analys innan man satsar", säger Vinita Batra.

Vad ser du för trender i omvärlden och hur tycker du att företagen bör ta sig an dessa? 

– Allting går fortare och fortare och marknaderna blir mer och mer globala – det har man sagt länge, men utvecklingen fortsätter. Jag kan ta ett exempel: min dotter fyllde nyligen fyra år, och ville ha en speciell tårta. Det skulle vara en rosa tårta med någon kanin på. Då kunde vi köpa en tårta online från Köln i Tyskland och få den hemlevererad med posten. Det fanns inte på kartan för tio år sedan! Men i dag kan vi alltså välja om vi vill baka tårtan själv, köpa den från det lokala bageriet eller mataffären – eller från ett annat land. I den här nya globala konkurrenssituationen måste många företag anpassa sina affärsmodeller, säger Philip Wramsby.

Philip Wramsby, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt
"Idag kan vi välja om vi vill baka tårtan själv, köpa den från det lokala bageriet eller mataffären – eller från ett annat land. I den här nya globala konkurrenssituationen måste många företag anpassa sina affärsmodeller", säger Philip Wramsby.

Att allt går fortare och världen krymper är så klart en följd av digitaliseringen, som i många år varit en övergripande trend och påverkar företag på olika sätt. I och med detta blir digitalisering en alltmer komplex fråga, enligt Robert Orbelin är det viktigt att varje företag har en egen strategi för vilka lösningar de behöver – och inte behöver – för att kunna växa. 

– Ibland låter det som att man behöver vara proffs på allt digitalt, men det är viktigt att varje företag gör en egen analys – vad behöver vi och ska vi göra det själva eller kan vi köpa tjänster av andra? Frågorna måste förankras i vad som är bäst för varje verksamhet, och man behöver inte nödvändigtvis hoppa på det som verkar coolast för tillfället. Det här är en tydlig trend som väldigt många brottas med i dag, säger Robert Orbelin.

Robert Orbelin, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt
"Om man som företagare har möjlighet att ta del av det här stödet tycker jag det vore knasigt att inte ta chansen", säger Robert Orbelin.

Per Bäckman har ett delvis annorlunda sätt att se på digitaliseringen. Han menar att det visserligen är en viktig trend, men säger att många gamla sanningar om företagsutveckling och tillväxt fortfarande gäller. 

– I alla strukturella delar är företagen organiserade på samma sätt i dag som förut och jag ser inte att de stora företag som varit mest expansiva bygger sina organisationer annorlunda, säger han. 

Hållbarhet är en annan övergripande trend. Och enligt Vinita Batra finns det fortfarande många företag som behöver uppdatera sina affärsmodeller utifrån det nya läget. 

– Även om många i dag har accepterat att vi måste röra oss mot större hållbarhet har många företag mycket jobb kvar att göra internt. Hur ska vi jobba, vad säljer vi och vilka affärsmodeller har vi? Här kan man behöva tänka om eftersom allt fler kunder efterfrågar ett hållbarhetsperspektiv, säger hon. 

Varför ska små och medelstora företag ta hjälp av Expedition Framåts konsulter? 

– Ofta finns det en konsulträdsla – man tänker att det dyrt och tar tid, och man är osäker på vad man får. Jag ser en tydlig koppling – de som förstår att de inte kan allt själva och väljer att ta in extern kompetens är också de som växer. Ibland med raketfart, säger Joel Hegardt. 

– Om du som företag inte har en fantastisk kassa så behöver du all hjälp du kan få. Business Region Göteborg har ett väldigt bra upplägg med duktiga rådgivare som kan identifiera vilket stöd företag behöver, och vi som konsulter har sedan i uppdrag att se till att företagen lyckas. Dessutom vet jag av erfarenhet att Expedition Framåt är ett fantastiskt sätt att bygga nätverk med företag i andra branscher, som man inte hade stött på annars. Det vidgar perspektiven. Om man som företagare har möjlighet att ta del av det här stödet tycker jag det vore knasigt att inte ta chansen, säger Robert Orbelin. 

Business Region Göteborgs konsulter inom området Tillväxt är: 

Vinita Batra 
Per Bäckman 
Joel Hegardt 
Robert Orbelin 
Philip Wramsby 

Läs mer om alla 35 konsulterna

Tipsa en vän