Centrala områden i Göteborg certifieras för en tryggare stadskärna kvällstid

28 oktober 2020
Lena Dalerup, Innerstaden Göteborg, Ola Skogsberg, Polisen och Emma Löwendahl, SDF Centrum. Foto: Elin Asplind
I centrala Göteborg pågår sedan 2017 ett arbete med att skapa bättre och tryggare kvällsupplevelser enligt samverkansmodellen Purple Flag. Tre områden är certifierade sedan 2018; Nordstan, Fredstan och Lilla Bommen. I oktober 2020 certifierades det fjärde området: Västra Nordstan.

Torsdagen den 22 oktober blev centrala delar av Göteborg Purple Flag-certifierade. De områden som certifierats på nytt är Nordstan, Fredstan och Lilla Bommen, samt att Västra Nordstan fått sin första certifiering. Gemensamt för dessa fyra områden är att de är levande på dagarna men när butikerna har stängt och de som arbetar har gått hem för kvällen kan de upplevas ödsliga och otrygga.

Certifieringen innebär att arbetet med att skapa en bättre och tryggare stadskärna under kvällstid fortsätter och tar ny fart inför 2021. Bakom satsningen står Göteborgs Stad, fastighetsägare, polisen, verksamheter, boende och andra aktörer.

Vad är Purple flag?

Purple Flag är en arbetsmodell och ett processverktyg för att utveckla kvällsekonomin i stadskärnor. Modellen har sitt ursprung i England och i Sverige tillhandahålls arbetsmodellen av Svenska Stadskärnor. Det övergripande syftet med Purple Flag är att skapa förutsättningar för ett ekonomiskt och socialt hållbart Purple Flag-område med ett varierat utbud av upplevelser och aktiviteter efter kontorstid.

Emma Löwendahl, Stadsdelsförvaltningen Centrum och Sofie Lindström, Processledare Purple Flag

Samverkan - en framgångsfaktor

Under senaste åren har flera satsningar gjorts inom ramen för Purple Flag och i samarbete med andra aktörer. Några exempel är bättre belysning, kvällsevenemang och fler ordningsvakter. Även ombyggnationen av Brunnsparken har varit ett viktigt projekt för att öka trygghetskänslan i centrala Göteborg. Enligt polisens statistik har antalet anmälda brott minskat i samtliga Purple Flag-områden de senaste två åren vilket är en indikation på att utvecklingen går åt rätt håll.

- Framgångsfaktorn är att Göteborgs Stad, fastighetsägare, polisen och de som bor och verkar i området arbetar med detta tillsammans och att vi har en gemensam nulägesbild och handlingsplan för viktiga åtgärder, säger Lena Dalerup projektägare och VD för Innerstaden Göteborg.

De största satsningarna under 2021

En rad satsningar ska öka tryggheten och attraktiviteten i dessa nu certifierade områden. Belysning, tryggare gångstråk och ett större utbud av restauranger och kulturaktiviteter kvällstid är några exempel. En stor del av det arbete som redan pågår kommer att fortsätta men fokus för arbetet 2021 är följande fem satsningar:

  • Kultur och kvällsaktiviteter i Nordstan och Lilla Bommen
  • Ny gestaltning av Harry Hjörnes Plats i Fredstan
  • Grannsamverkan i Västra Nordstan
  • Utökad belysning i Fredstan
  • Incidentrapportering i samtliga Purple Flag-områden

Purple Flag i Göteborg är ett samarbete mellan: Innerstaden Göteborg, Göteborgs Stad, Nordstan, Polisen, Bostadsbolaget, Balder, Wallenstam, Higab, Sigillet, Platzer, Vasakronan, Hufvudstaden, Newsec, Castellum.

Läs hela pressmeddelandet från Göteborgs stad här.

Underkategori

Tipsa en vän

Visa cookie-information