Charlotta Johansson, Företagslotsen Extra: Jättebra om vi kan vara en katalysator

30 april 2020
Business Region Göteborgs satsning Företagslotsen Extra har nu varit igång sedan mitten av mars. Syftet är att möta företagens behov av extra rådgivning i spåren av coronapandemin. Och samtalen fortsätter att strömma in berättar Charlotta Johansson, företagsrådgivare. 

– Ja, vi får en del samtal men inte så mycket som det var i början. Den senaste tiden har det varit många frågor från folk som driver enskild firma. Många har drivit sin firma i åratal utan att ombilda till aktiebolag eller försäkrat sig om att man har ett skyddsnät. Vi måste hantera den här gruppen av människor, de har en jättesvår situation. En uppgift för Business Region Göteborg efter coronakrisen tror jag kommer bli att se hur vi kan utbilda människor som startar företag om vilken variant av företag man ska ha och hur länge, att förstå fördelarna och riskerna med de olika lösningarna. Och inte minst lägga en grund för att stå bättre rustade inför nästa kris. Många är otroligt duktiga och pålästa, det är imponerade hur länge de drivit sina företag och hur engagerade de är. 

Hur många företagare har ni haft kontakt med genom Företagslotsen Extra? 

– Vi närmar oss trehundra nu. 

Ser du någon annan förändring i de frågor ni får?  

– Ja, det är ganska mycket detaljfrågor numera. Mycket kan vi svara på själva men nu har ju regeringen dessutom inrättat en statlig företagsakut för små och medelstora företag som drabbats av coronakrisen. Vi har byggt på med väldigt mycket kunskap på Företagslotsen Extra under de här veckorna, sedan är ju ingen av oss här jurist men de handgripliga webbinarier vi haft med till exempel Almega har varit jättebra. Eller webbinariet Kontext live med fokus på fastighetsägare och hyresgäster i coronakrisen. Det är det folk behöver nu – detaljerad information och exakta svar.   

Är det fortfarande mycket hyresfrågor? 

– Jo, det är det. Och en del ringer fortfarande och tror att de kan få pengar av oss – vilket man ju inte kan. Många av våra samtal handlar istället i grunden om att ge väldigt mycket stöttning, ibland nästan terapihjälp. Ofta behöver de som hör av sig bara ett bollplank för sitt resonemang och då kommer de många gånger själva fram till hur de ska lösa vissa uppgifter. Men de är ensamma och behöver någon som de kan diskutera med och det är jättebra om vi kan vara en katalysator här. 

Hur är det att ta de här samtalen? 

– En del är helt förtvivlade när man pratar med dem och det är så klart tungt att ta, man blir ju betryckt själv. Men vi kolleger stöttar varandra väldigt bra, vi har ett väldigt bra samarbete med varandra och många företagare är tacksamma för samtalen och över att ha fått lufta sina åsikter och sin problematik. Och det känns bra. 

Tipsa en vän