”Coronaläget gör det viktigare än någonsin att förenkla för företagarna”

18 november 2020
I dag arrangerade Business Region Göteborg inspirationsdagen Förenkla Göteborg. Syftet med dagen, som i år är helt digital på grund av coronapandemin, är dels att visa på näringslivets betydelse för Göteborg, dels att belysa vikten av ett gott bemötande i våra företagarkontakter för att skapa ett gott företagsklimat.

Business Region Göteborg har på uppdrag av Göteborgs Stad arrangerat Förenkla helt enkelt-dagar vid fem tillfällen sedan 2013. Sammanlagt har cirka 1 400 personer deltagit från tio medverkande förvaltningar och bolag.

– Alla som jobbar inom Göteborgs Stad – tjänstepersoner såväl som politiker – spelar en viktig roll för företagsklimatet genom det bemötande och de attityder man visar gentemot företag och företagare. I år med en pågående coronapandemi är det än viktigare att alla förstår att näringslivet är helt avgörande för att bygga vår gemensamma välfärd. Här är varenda företagare viktig och vi vill göra allt vi kan för att med gemensamma ansträngningar bli ännu bättre på att hjälpa företagen, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

– Covid-19 innebär stora utmaningar för näringslivet och nya förutsättningar och nya regler innebär att vi måste bli mer snabbfotade i vår information och vara lyhörda för de behov som finns. Alla i stadens förvaltningar och bolag som har kontakt med näringslivet i sin yrkesroll gör nu sitt yttersta för att förstå hur utmaningarna ser ut och kunna agera på det. Vi måste upprätthålla och fortsätta utveckla den kommunala servicen.

 

Kontaktperson:

Henrik Einarsson 
etableringschef Business Region Göteborg 
telefon: 031-367 61 27
henrik.einarsson@businessregion.se


Huvudkategori

Tipsa en vän

Visa cookie-information