Därför hamnar batterifabriken i Göteborg

9 februari 2022
Bild: Northvolt och Volvo Cars
Göteborg blev vinnare i dragkampen om Volvo Cars och Northvolts nya batterifabrik. Etableringen har beskrivits som en industriell guldtacka – och den guldtackan hamnar alltså i Torslanda. Det var stadens samarbetsförmåga, överlägsna logistik, kompetenskluster och tillgång till hållbar kyla och fossilfri el som blev avgörande.

Under en gemensam presskonferens berättade Volvo Cars och Northvolt att Göteborg gått segrande ur den kommunkamp som pågått i flera månader. Platsen för företagens nya batterifabrik blir Torslanda, granne med Volvo Cars slutmonteringsfabrik.

– Bygget av denna gigafabrik i Göteborg är ett avgörande steg både för en fortsatt förvandling av en av de mest dynamiska fordonsregionerna i världen, och för att bli en ledande global leverantör av hållbara batterier, säger Peter Carlsson, vd på Northvolt i ett pressmeddelande.

Etableringen skapar 3000 nya jobb i Göteborg – och fler än så i regionen genom det ekosystem som kommer att byggas kring den stora fabriken. Javier Varela, Head of Engineering and Operations på Volvo Cars, förklarade under den gemensamma presskonferensen varför valet föll på Göteborg: 

– Vi har tittat på en betydande mängd av platser, både i och utanför Sverige. Vi valde slutligen Göteborg för att här fanns infrastrukturen, logistiken, närheten till Volvo Cars-fabriken där vi får in materialen, tillgång till fossilfri energi och tillgång till kompetens. 

Göteborgs stad har, med Business Region Göteborg som samordnare, på rekordtid tagit fram lösningar som lever upp till Volvo Cars och Northvolts önskemål.  

– Vi har mött och fått ett enormt stöd från kommunen och regionen, konstaterade Peter Carlsson under presskonferensen.

Överlägsen infrastruktur och logistik

Logistikmöjligheterna i Göteborg lyfts fram som överlägsna. Bara tio minuters bilväg från platsen där batterifabriken ska byggas ligger Göteborgs Hamn. Det är Skandinaviens största hamn och den beskrivs ofta som en mittpunkt för Sveriges infrastruktur. 

– Ingen annan hamn i Sverige kan erbjuda det vi kan här. Genom vårt linjenät når vi alla de viktiga Europamarknaderna, och varje vecka har vi avgångar till Asien. Dessutom har vi kapacitet för att öka på ett kraftfullt och hållbart sätt. Redan i dag rör det sig enorma volymer mellan Torslanda och Göteborgs hamn, men vi har inga problem med att växla upp, säger Claes Sundmark, Vice President, Sales and Marketing på Göteborgs Hamn.

Göteborg – ett kompetenskluster

Ett annat starkt argument för att etablera batterifabriken i Göteborg är tillgången till kompetens och stadens förmåga att attrahera nya talanger. I Göteborg med omnejd finns ett kompetenskluster med internationell förankring, som kan förse batterifabriken med ingenjörer.
 
– Det är en styrka för Göteborg att Chalmers finns här, ett komplett tekniskt universitet som har grundförsättningarna för att utbilda inom batteriteknik. Vi har även förmågan att snabbt ställa om våra befintliga utbildningar för att möta nya behov, säger Mikael Enelund, utbildningsområdesledare på Chalmers. 

Runt 30 procent av studenterna på Chalmers masterprogram är internationella – många lockas hit av jobbmöjligheterna inom Göteborgs välkända fordonsindustrier och stannar kvar efter avslutad utbildning för kvalificerat arbete. 

Men enbart nyutbildade ingenjörer kommer inte att täcka behovet av arbetskraft, menar Mikael Enelund.

– Framåt kommer vi också, i samarbete med andra högskolor och industriaktörer, skapa format för att vidareutbilda yrkesverksamma ingenjörer som i dag till exempel jobbar med förbränningsmotorer och därmed behöver ställa om, säger han.

Redan vassa på batteriutveckling och innovation

Redan i dag är Göteborgsregionen en innovationsmotor inom batteriteknik och elektromobilitet – regionen ses som en internationell förebild i omställningen mot ett fossilfritt transportsystem. En viktig pusselbit är framåtlutade samverkansprojekt. 

Ett exempel är testbädden Swedish Electric Transport Laboratory, Seel, som ägs av Chalmers och RISE. Claes Winzell, forsknings- och affärsutvecklare på RISE, är projektledare för etableringen av en Seel-anläggning i Borås. Här ska industri, institut och akademi från och med 2023 kunna genomföra säkerhetstester av batterier. En annan, ännu större anläggning för testning inom elektromobilitet byggs i Säve utanför Göteborg och står klar 2023.

– Volvokoncernen och Volvo Cars är två av aktörerna som har lovat att förlägga tester på dessa anläggningar. Seel kommer alltså kunna spela en viktig roll för Volvo Cars och Northvolts gemensamma batteritillverkning, säger Claes Winzell och fortsätter: 

– Det är lätt att prata om de olika anläggningarna i vår region, men det är ju egentligen ”brain power” det handlar om. I Västsverige har vi forskare inom massa olika tekniska områden som är användbara för utvecklingen av batterier och dess användning i produkter.

Diskussioner pågår kring elförsörjningen 

Northvolt och Volvo Cars lyfter också tillgången till fossilfri el som ett argument för att etablera batterifabriken i Göteborg. Enligt parterna finns det en plan för att säkra tillgången, men diskussionerna pågår alltjämt. Bland annat förs samtal kring havsbaserade vindkraftsparker på västkusten.  

Det är tydligt att en fabriksetablering av den här storleken genererar både möjligheter och utmaningar för Göteborg. Nu väntar ett omfattande arbete för att få alla delar på plats, och en nyckel framåt är det som präglat processen hittills – samverkan. 

Bolagen bakom batterifabriken har bedömt att infrastrukturcentret, kompetensklustret och numera batteristaden Göteborg har vad som krävs för att lyckas med uppgiften: att förädla guldtackan som har landat i Torslanda.

Läs del 2: Kampen om batterifabriken – så gick det till

 

För mer information, kontakta:

Henrik Einarsson, etableringschef Business Region Göteborg, projektledare Team Göteborg
henrik.einarsson@businessregion.se
telefon: 031-367 61 27

Huvudkategori

Tipsa en vän