”Det är viktigt att rymdbranschen möter andra aktörer”

13 oktober 2021
Folke Brundin intervjuas av P4 Göteborg under Rymdforum 2021.
– Rymdforum 2021 blev ett otroligt lyckat arrangemang. Det är viktigt att rymdbranschen möter andra aktörer och här fanns hela kedjan på plats, säger Folke Brundin, affärsutvecklare på Cobham Gaisler som stod bakom eventet tillsammans med Chalmers och Göteborgs Stad genom Göteborg & Co och Business Region Göteborg.

Rymdforum 2021 arrangerades den 10-12 oktober i Göteborg och rymdbranschen fick goda möjligheter att diskutera den senaste forskningen, tekniska landvinningar och Sveriges roll i rymden.

– Det blev ett otroligt lyckat arrangemang med många bra presentationer, debatter och inlägg, för att inte tala om alla givande möten och diskussioner runt utställarnas montrar. Hela upplägget har handlat om att se trender, att framtidsspana och att titta på vår verksamhet utifrån och in så att vi inte blir introverta. Det gäller att förstå vad rymdbranschen behöver leverera och vilka möjligheter som finns, säger Folke Brundin.

Vad betyder det att träffas så här under några dagar?

– Det är viktigt att rymdbranschen möter andra aktörer, till exempel Försvarsmakten och myndigheter som hanterar allt från naturkatastrofer till säkerhet. Kontakterna mellan dessa områden utgör den stora nyttan, inte den mellan säg två satellittillverkare, och att branschen och alla dessa användare liksom politiska representanter träffades innebar att hela kedjan fanns på plats. Det blir som ett forum där folk träffas, man skapar nya kontakter och öppnar upp för fortsatta samarbeten och affärer. Riktigt bra nätverkande helt enkelt.

Det var en hel del unga människor på plats – vad säger det om återväxten och rymdbranschens attraktivitet?

– Vi vet sedan tidigare att rymdbranschen är attraktiv. Kompetensfrågan är en utmaning för alla men rymd har lättare än många andra branscher – här finns kvalificerade uppgifter och branschen innehåller väldigt mycket teknisk utveckling. Man jobbar ofta för något viktigt, exempelvis kring samhällsutmaningar som klimatet, havsmiljön, effektivisering av transportsektorn eller säkerhet. Det är dessutom väldigt enkelt att se sin egen roll – man gör ett visst jobb, kanske en komponent som ska funka i en satellit, och den satelliten ska mäta något på Mars eller skicka ut navigationssignalen som hundratals miljoner människor kommer använda.

Ett tema som upprepades under dagarna är svårigheterna att skapa ännu mer insikt om rymdens betydelse och hur framgångsrikt Sverige är, inte minst vi i Västsverige och Göteborgsregionen. Vad gör vi åt det?

– Ja du, jag har aktivt jobbat med den frågan i snart 20 år, det är svårt. Rymdbranschens samhällsnytta är ju inget nytt, det har vi pratat om länge. Samtidigt kan man konstatera att kunskapen ökat efter hand så vårt arbete ger effekt även om det tar lång tid. Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson som var här och bland annat deltog i en paneldebatt var lite inne på att skapa en tydligare vision och det tror jag det kan ligga mycket i. Ett annat problem är att rymd är så brett och då blir det väldigt få inom rikspolitiken som jobbar fokuserat med ämnet. Därför tror jag på det regionala politiska engagemanget är viktigt – när någonting ligger lite närmare oss blir det lättare hjärtefrågor. Vi ska inte ställa olika regioner mot varandra, bara utnyttja de krafter som finns regionalt och få dessa att stödja det nationella engagemanget.

Slutligen – hur ska ett redan starkt västsvenskt rymdkluster ta ytterligare positioner?

– Jag tror man ska försöka fördjupa samarbetet och hitta gemensamma satsningar och arenor, även branschöverskridande sådana. Det ger kraft om vi får med företag från andra sektorer i näringslivet, inte bara för att fokusera på rymden och användande av rymdsystemen, också för att få till tekniksynergier och kunskapsutbyte. Det är inte alltid det finns naturliga win win-samarbeten, de går inte att skapa uppifrån, utan man får möjliggöra arenor där folk kan hitta dem.

Tipsa en vän