Det händer mycket inom kulturella och kreativa näringar under våren

22 april 2022
Satsningar på stans gallerier, reklamfilmsbranschen och UX. Liksom Västra Nordstan, hållbart mode, innovationslabb och spännande mötesplatser. Det händer mycket inom de kulturella och kreativa näringarna för Business Region Göteborg. Vi ger er en lägesbeskrivning våren 2022.

Business Region Göteborg arbetar aktivt för att på olika sätt stötta regionens kreatörer – men även för att stärka förståelsen inom andra branscher för de kulturella och kreativa näringarnas betydelse.

– De kulturella och kreativa näringarna är en spretig samling branscher. Att förstå vart de är på väg är en förutsättning för att vårt arbete ska vara relevant. Gruppen inom KKN arbetar med det lite olika sätt. Vi för samtal med företag, utövare och branschorganisationer såklart och dessutom har vi våra egna mötesplatser som Forum för Kulturella och Kreativa Näringar och Pecha Kucha. Genom insikterna vi samlar på oss, både egna och andras, utvecklar vi insatser för att förstärka utvecklingen inom branscherna, säger Rasmus Heyman, gruppchef för kulturella och kreativa näringar.

Gränsgångare och brobyggare

Han beskriver sin och kollegernas roll inom gruppen som gränsgångare och brobyggare med breda kontaktytor gentemot såväl stadens kreatörer och konstnärer som mot offentlig sektor och akademin.

– Det är inte alltid vi själva som går in och gör allt utan vi kopplar ofta ihop olika parter med varandra, till exempel för att skapa olika kompetensutvecklingsinsatser eller bygga branschnätverk. Just nu jobbar vi bland annat för att stärka stans gallerier och reklamfilmsbranschen, liksom UX-branschen i samarbete med Lindholmen Science Park. Hållbart mode och textil är ett annat område som vi tittar lite mer på och förhoppningen är att det ska leda till en större satsning inom kort. Alla processer går inte fort men över tid får insatserna effekt.

Stadsutveckling

En viktig aspekt av de kulturella och kreativa näringarna är deras betydelse för stadsutveckling. För att skapa en riktigt attraktiv stad krävs något extra, något som sätter sin prägel, sticker ut och gör staden unik, mångfasetterad och spännande – det krävs kultur. Därför är det så viktigt att locka konstnärer och kreatörer att vara kvar här eller flytta hit och då behöver Göteborg vara en spännande stad att bo i.

– Vi vill dessutom att kreatörerna är med och skapar de här miljöerna. Syns de inte i innerstaden för att det är för dyrt att vara där får vi en tråkigare citykärna. Så vi gör det för kreatörerna men också med kreatörerna, säger Rasmus.

Något vi på Business Region Göteborg ser saknas är områden där man kan producera konst och där det får låta och slamra lite – och där hyrorna är överkomliga. Vi kallar det tillåtande platser, något vi arbetar för att se fler av i stan tillsammans med bland andra kulturförvaltningen och Fastighetsägarna.

– Ett exempel är Saltet på Ringön som vi drev under flera år för att förstärka platsen och skapa förutsättningar för fler kreativa människor att etablera sig där – och lära känna de företagare som funnits där sedan länge. Ett annat område med stor potential är Västra Nordstan. Nu håller vi på att undersöka hur vi kan få de kvarteren att blomma ut och gå från att vara ett bortglömt område till att vara ytterligare ett skäl att komma till innerstan. Detta gör vi i samarbete med framför allt Higab och Bostadsbolaget, säger Rasmus Heyman.

Innovation

En bärande tanke för Business Region Göteborg slutligen är arbetet med innovation eftersom vi drivs av övertygelsen om att idéutvecklingskapaciteten inom de kulturella och kreativa näringarna är underutnyttjad. Vi tror att industri skulle kunna använda dem mer och bättre i sina innovationsprocesser. Som ett led i att stärka innovationskraften inom KKN-sektorn arrangerar vi därför regelbundna innovationslabb där vi låter aktörer från KKN möta folk från andra branscher och tillsammans skapa nya företag, hållbara produkter och tjänster utifrån ett givet tema.

Välkommen att höra av dig och se till att prenumerera på våra utskick så missar du inga av våra aktiviteter – innovationslabb, KKN-forum, Pecha Kucha eller vad det nu kan vara, säger Rasmus Heyman.

 

Hör av dig till oss!

Vill du veta mer om hur vi stöttar KKN-branscherna? Kontakta Rasmus Heyman: rasmus.heyman@businessregion.se

Vill du veta mer om hur vi arbetar med stadsutveckling och Pecha Kucha? Kontakta Johan "Red Top" Larsson: johan.larsson@businessregion.se

Vill du veta mer om hur vi jobbar med mode och KKN-forum? Kontakta Matilda Lindvall: matilda.lindvall@businessregion.se

Vill du veta mer om hur vi arbetar med innovation? Kontakta Azadeh Kazemi: azadeh.kazemi@businessregion.se

Huvudkategori

Tipsa en vän